Hemoroidy a armáda: je možné sloužit s patologií

Z branců zůstává otázkou, zda jsou převezeni do armády s hemoroidy? Odpověď na to závisí na stadiu onemocnění a závažnosti průběhu. V každé konkrétní situaci je konečné rozhodnutí o vhodnosti brance pro vojenskou službu učiněno vojenskou lékařskou komisí na základě článku 46 seznamu nemocí, který obsahuje seznam nemocí a jejich stádií, které jsou důvodem částečného nebo úplného omezení armády.

Hemoroidy se vyvíjejí z různých důvodů, z nichž jedním je zvýšené zatížení těla. Služba ve vojenské jednotce je obtížná povinnost spojená s mnoha nepříjemnostmi a velkou fyzickou námahou, takže nemoc může způsobit zpoždění nebo úplné stažení z armády..

Kategorie trvanlivosti

Všichni branci podstupují lékařskou komisi na vojenské registrační a přijímací kanceláři, podle výsledků které je v armádě zařazena kategorie způsobilosti pro službu. V Rusku je vhodnost branců rozdělena do 5 kategorií:

 • A - zdravé a vhodné pro servis.
 • B - vhodný pro vojenskou službu, ale s určitými omezeními.
 • B - omezeně fit (v době míru armáda není vypracována).
 • G - dočasně nevhodné.
 • D - není vhodný pro vojenskou službu.

Posouzení vhodnosti odvodu

Důležité! Skutečnost o výskytu choroby musí být zdokumentována v lékařském záznamu odvedence. Pokud mladý muž nešel k lékaři a léčil patologii sám, bude obtížné získat od armády odplatu..

Hemoroidy jsou popsány v článku 46 v seznamu chorob, v jejichž přítomnosti nejsou děti najaty. V souladu s tímto článkem mladí muži, kterým byla diagnostikována:

 • hemoroidy s častými exacerbacemi a komplikovanými anémií,
 • hemoroidy 2 a 3 fáze se ztrátou uzlů.

Malé komplikace s úspěšnou terapií patologie nejsou absolutní kontraindikací a jsou přijímáni takové brance.

Ve stadiích 2 a 3 choroby se ztrátou uzlů je mladý muž propuštěn ze služby a je mu přidělena kategorie B (omezená vhodnost). V tomto případě je odveden odveden do rezervy příslušnou značkou na vojenském průkazu..

Kategorie D je určena těm, kteří potřebují odložení z armády na dobu 1 roku. Během tohoto období musí být branec podroben léčebnému postupu. V budoucnu je vhodnost pro službu určována opakovaným lékařským vyšetřením na vojenské registrační a přijímací kanceláři a specialisty zdravotnického zařízení, kde byl budoucí voják léčen.

Viz také: Udělejte a nedělejte hemoroidy

Během služby se často vyskytují komplikace onemocnění, při nichž je voják řádně léčen, a to až do chirurgického zákroku včetně. Na konci terapie je učiněn závěr o možnosti další služby nebo odchodu do důchodu.

Vidíte nepřesnosti, neúplné nebo nesprávné informace? Vědět, jak vylepšit váš článek?

Chcete nabídnout fotografie k tomuto tématu k publikování?

Pomozte nám vylepšit web! Zanechte zprávu a vaše kontakty v komentářích - budeme vás kontaktovat a společně zlepšíme publikaci!

Existuje odklad odvodu hemoroidů

Hemoroidní onemocnění přináší mnoho nepříjemných příznaků. Co dělat, když během exacerbace nemoci přišla výzva ozbrojeným silám?

Hemoroidy jsou nepříjemné a poměrně bolestivé onemocnění spojené s hemoroidovými žilami. V dnešní době tento problém není pro muže vzácným případem. Tváří v tvář alespoň každý sedmý obyvatel planety.

Existuje odklad odvodu do armády hemoroidy? Vše záleží na stádiu a závažnosti nemoci! Toto je podrobně diskutováno v článku 46 (Seznam chorob).

Berou do armády s příznaky hemoroidů

Okamžitě si uvědomujeme, že to nebude fungovat, aby se vzdalil od služby s nekomplikovanými hemoroidy! Ve vzácných případech se zpoždění podává s těžkým stádiem onemocnění a pouze po dobu léčby.

Lékařská komise bude vyžadovat všechna prohlášení o léčbě a osvědčení s diagnózou

Podle článku, pokud pacient trpí dlouhodobými komplikacemi a kvůli ztrátě uzlů musí podstoupit nemocniční ošetření několikrát ročně, pak v tomto případě nemusí být skutečně přijat do armády. Přinejmenším v případě, že je to možné, aby to vězň potvrdil pomocí anamnézy nebo výpisů z nemocnice.

Článek 46 hovoří o dvou podmínkách, za nichž se předpokládá osvobození od vojenské služby:

 1. Průběh chronických hemoroidů s častými exacerbacemi, sekundární anémie, která se objevuje jako jeden z důsledků onemocnění. V tomto případě to vše závisí na tom, jak závažná je anémie a jak často dochází k exacerbacím. Četnost exacerbací je určena tím, kolikrát za rok je pacient léčen v nemocnici. Pokud k tomu dojde nejméně třikrát ročně (doba pobytu musí být alespoň měsíc), je to důvod k odložení nebo propuštění z armády.
 2. Když je onemocnění doprovázeno trombózou a prolapsem uzlů druhého nebo třetího stupně.

Pokud byl pacient úspěšně léčen a diagnóza již není potvrzena, považuje se za způsobilého k provedení servisu.

Neméně důležitá je skutečnost, že tyto indikace uvedené v článku musí být uvedeny v anamnéze. V uplynulém roce jsou rovněž vyžadovány výňatky z anamnézy, což naznačuje, že pacient byl v nemocnici nejméně třikrát v roce.

Výtok by měl naznačovat zhoršení nemoci, doprovázené častým krvácením, prolapsem vnitřních hemoroidů. Je uvedena druhá nebo třetí fáze patologie. Tento případ dává branci plné právo na osvobození od služby nebo alespoň na odplatu.

Pokud mladý muž tyto výňatky nemá a jeho zdravotní historie nenaznačuje vážné onemocnění, je považován za způsobilého k vojenské službě. Nejčastěji posílány bez sporů, aby sloužily obecně.

Zpoždění příznaků

Důvodem pro další testování je svědění a pálení

Nemoc je obvykle doprovázena různými příznaky, které člověku ztěžují život..

Tyto příznaky ukazují na přítomnost hemoroidů:

 • Krvácení během pohybu střev;
 • Ztráta nebo vysunutí uzlů;
 • Podráždění, svědění - často pociťované v oblasti hemoroidů;
 • Při zkoušení uzlů lze pozorovat bolest.

Závažnější průběh nemoci se projevuje značným nepohodlím během postavení ve stoje a vsedě..

Existují čtyři fáze závažnosti onemocnění:

Fáze nemoci
Fáze 1První fáze je charakterizována mírným nárůstem v uzlech. Při sondování a vyprazdňování může dojít k bolesti. Pacient také často pociťuje mírné svědění..
Hemoroidy 2 stupněDruhá fáze se liší od první v tom, že uzly často začínají během pohybu střeva vypadávat. Zvedání těžkých předmětů může způsobit, že z konečníku vytéká malé množství krve.
Hemoroidy 3 stupněTřetí fáze postupuje a může již vyžadovat chirurgický zákrok kvůli neustálé ztrátě uzlů, a to i při malém zatížení. V této fázi se u většiny pacientů vyvinula žilní trombóza a silné otoky hemoroidů, což ukazuje na závažný zánět.
4 etapa patologieČtvrtý stupeň již nelze léčit konzervativně! Oteklé uzly již nelze ručně opravit a stát se cyanotickými. Často doprovázena těžkou anémií.

Důvody odkladu odvodu jsou závažné příznaky:
1) časté a silné krvácení během pohybů střev, v důsledku čehož se rozvíjí sekundární anémie;
2) ztráta uzlů druhého a třetího stupně, vyžadující neustálé sledování v nemocnici. Ztráta uzlů je v tomto případě doprovázena silným otokem a zarudnutím, ostrou bolestí a neustálými křečemi..

Kategorie trvanlivosti

Existuje pět kategorií vhodnosti:

 • „A“ - znamená, že mladý muž je plně připraven na volání;
 • "B" - znamená, že mladý muž je vhodný pro armádu, ale s malými zdravotními omezeními;
 • "B" - propuštěn nebo omezeně fit (mladý muž je propuštěn z vojenské služby a poslán do rezervy);
 • „G“ - tato kategorie znamená, že mladý člověk není po určitou dobu vhodný ke službě (například kvůli studiu na vyšší instituci)
 • "D" - branec je zcela nezpůsobilý a je osvobozen od povinnosti sloužit.

Vhodnost se určuje na návrhové desce. V případě závažného průběhu onemocnění, kdy uzly neustále vypadávají, jsou chlapci zařazeni do kategorie „B“..

Pokud byl pacient podroben léčbě a dynamika naznačuje pozitivní účinek, je zařazena kategorie „B“. Odvedenec má právo dostat se do jednotek, kde bude fyzická aktivita mnohem menší.

Pokud se mladý muž podrobí chirurgickému zákroku, bude mít příležitost dostat odklad od naléhavé služby až do úplné rehabilitace..

Jak získat pracovní verzi

Aby byl mladý muž osvobozen od vojenských povinností v důsledku vážných komplikací, musí pravidelně jmenovat proktologa. Během jakékoli exacerbace onemocnění musí pacient stěžovat a požádat o hospitalizaci.

Diagnostika rekta

Na návrhové desce musí mít mladý člověk kopie všech lékařských dokumentů o této nemoci (vyšetření nebo výpisy z nemocnice). Pokud tak neučiní, může odvedenec vyžadovat nezbytná vyšetření. Poté Komise určí vhodnost.

Těžké chronické hemoroidy tedy mohou být důvodem k odložení nebo osvobození od povinné vojenské služby. To vyžaduje lékařské záznamy a dokumenty potvrzující závažnost patologie. Nebude možné zcela odjet ze služby, ale sezónní hovor můžete odložit.

Pokud mladý muž nebyl léčen, ale ví o jeho nemoci, pak je lepší nezdržet se a jít k proktorovi. Chlapi jsou často kvůli fyzické námaze během služby odvezeni na jednotku intenzivní péče k chirurgickému ošetření.

JSOU KONTRAINDIKACE
POTŘEBNÁ KONZULTACE LÉKAŘE

Autorem článku je Aleksey Aleksandrovich Egorov, proktorát

Přicházejí do armády rekruti s takovými onemocněními, jako jsou hemoroidy??

Hemoroidy je nepříjemné onemocnění, které nutí mnohé k tomu, aby samoléčeli jednoduše proto, že jsou v rozpacích, aby šli k lékaři. A také neškodná žilní vada se vyvine v zanedbávanou chorobu, která již není vždy léčena konzervativně..

Pro muže a chlapce vojenského věku vyvstává přirozená otázka - berou se hemoroidy do armády v Rusku? Nakonec, pokud nemoc není v počátečních fázích, pak v armádě nemůže být dostatečná strava nebo fyzická relaxace.

Když jsou hemoroidy stoprocentně odloženy

Tato nemoc může být známkou toho, že by se ten chlap neměl brát do armády. Ale ne každý hemoroid se vyjme (alespoň na chvíli) z vojenské služby. Pouze lidé, kteří mají hemoroidy druhého, třetího nebo čtvrtého stupně, jsou považováni za nezpůsobilí ke službě. Nemoc, která se zastavila pouze v první fázi, se nepovažuje za dobrý důvod ke zpoždění.

Charakteristika fází hemoroidů:

 • Fáze 1. To není vždy možné odhalit - toto období může trvat měsíc až několik let. V počátečním stádiu pacient nepociťuje nejtěžší nepohodlí, které je doprovázeno svěděním a pálením v konečníku. Na počátku onemocnění je zánět sliznice modře zbarvený, což naznačuje postiženou žílu. Pak se toto místo změní na hemoroidy..
 • Fáze 2. Vycházejí hemoroidy. V procesu vyprazdňování musí pacient tlačit nahoru - jinak přirozená akce nefunguje. Prolaps žilních uzlů může vyvolat vysokou fyzickou aktivitu. Svědění, pálení, bolest a krvácení často doprovázejí tuto fázi onemocnění..
 • Fáze 3. V obvyklém způsobu života to znamená vážná omezení. Uzly samotné se nemohou vrátit do análního kanálu, pokud vypadnou, musí být upraveny zpět. To zvyšuje nepohodlí a fyzickou bolest. Vyprazdňování je bolestivé, doprovázené krvácením. Zánět a trombóza uzlů jsou pevné.
 • Fáze 4. Jedná se o zcela zanedbaný hemoroid. Je to zvláště obtížné pro pacienta. Často se jedná o chronické onemocnění kombinované formy (vnější i vnitřní hemoroidy). Uzly v této fázi jsou již mimo rektální zónu a pacient je již nemůže opravit. Je velmi nebezpečný pro rektální sliznici..

Chronické onemocnění může být také důvodem zpoždění. Na základě toho často Komise na základě tohoto rozhodnutí rozhodne, že mladý muž není způsobilý pro službu. Existuje však vážná nuance: mužský branec musí komisi poskytnout lékařský záznam, který lze použít ke sledování progrese nemoci, změny etap atd..

Chronické hemoroidy je onemocnění, které se zhoršuje, v některých zřídka a v některých velmi často. Léčení hemoroidů v armádě je prostě nemožné: přece jen je pro takového pacienta potřeba speciální strava. Vojenská služba sama o sobě není s touto chorobou slučitelná - i fyzická aktivita může být stálými provokatéry exacerbace..

Příznaky jsou základem pro zpoždění

První fáze nemoci, jak již bylo zmíněno, nemůže ovlivnit zpoždění.

Takové hemoroidy v armádě nebudou postupovat, a tak bude mladý muž, pokud nebudou mít zdravotní problémy, najat do služby. V následných stádiích onemocnění vždy vypadávají uzly - to je první příznak komplikovaných hemoroidů, který je neslučitelný s vojenskou službou..

Jiné příznaky potenciální nezpůsobilosti pro službu:

 1. Opuchy v anální oblasti;
 2. Těžká zarudnutí v konečníku;
 3. Ostré bolestivé pocity v konečníku;
 4. Svalové svěrače svěrače.

Na základě těchto příznaků může kterýkoli proktorolog stanovit, že muž má závažný zánět a musí být léčen. Při vyšetření lékař často zjistí, že jsou poškozené uzliny poškozené. Mají namodralý nebo purpurový nádech, a pokud dojde k dotyku, pacient zažije bolest.

Kromě toho si pacient stěžuje lékaři na silnou bolest i bez stimulace anální oblasti. Někdy mají tito pacienti také problémy s močením. Všechny tyto příznaky budou určitě považovány za potenciální nezpůsobilost k vojenské službě..

Pokud neexistují žádné viditelné známky hemoroidů, je možné získat zpoždění

Pokud proktor zjistí hemoroidy 1. fáze, nedojde k žádnému zpoždění, ale pacient nebude léčen. První etapa je vhodná pro terapii, protože pacient, který zahájil léčbu včas, na nepříjemné onemocnění brzy zapomene..

Co dělat, pokud máte hemoroidy a jste povoláni

Pokud je pacient ve stádiu a má zánět v konečníku, musíte jednat klidně a obezřetně.

 • Podívejte se na proktora. Vyšetření, vyšetření, testy a jmenování - to vše byste měli dostat na kliniku;
 • Dodržujte všechna doporučení svého lékaře;
 • Při každé exacerbaci přijďte k lékaři znovu - již bylo řečeno, že komise bude sledovat fixaci vývoje onemocnění v lékařském záznamu;
 • Po obdržení předvolání na vojenský registrační a přijímací úřad připravte všechny dokumenty, ověřte je podpisem a pečetí lékaře, razítko kliniky;
 • Přeneste všechny dokumenty Komisi.

Zvláště důležité je dodržovat všechna doporučení algoritmu pro muže s chronickými hemoroidy. Není pravda, že v době předání provize dojde k exacerbaci, proto vám skutečné záznamy v lékařském záznamu pomohou. Muži, kteří se samomedikují, jsou v této fázi ohroženi obtížemi.

Berou do armády hemoroidy?

Často se odvádějí otázky, zda jsou hemoroidy důvodem zpoždění od armády. Při zodpovězení této otázky je třeba zvážit několik faktorů..

Toto onemocnění způsobuje mnoho faktorů. Mezi hlavní patří:

 • nádory lokalizované v pánvi, střevech nebo játrech;
 • dědičnost;
 • příliš dlouhé sezení na záchodě, doprovázené neustálým tlačením;
 • alkoholismus, nejčastěji u mužů;
 • těhotenství a práce;
 • oběhové poruchy;
 • zácpa kvůli nedostatku vláknitého jídla;
 • pasivní „sedavý“ životní styl;
 • stáří;
 • zvedání těžkých věcí.

Symptomy hemoroidů jsou pocit cizího tělesa uvnitř konečníku, špinění během nebo po ukončení střevního procesu, nesnesitelné svědění kolem konečníku a výskyt nodulárních bolestivých útvarů kolem něj, bolest při přechodu na toaletu a přetrvávající pocit těžkosti po pohybu střev v dolním břiše..

Existují různé klasifikace hemoroidů. Podle klinického obrazu to může být krvácení, pláč a bolestivé. Mechanismem výskytu: vrozený a získaný. Lokalizací nemoci: interní, externí a kombinované.

Existují dva typy hemoroidů: akutní a chronické.

Akutní forma se projevuje jako bolestivé útoky, krátkodobé i dlouhodobé, ale bez jakýchkoli komplikací. Chronická forma je opakující se proces. Je charakterizována skutečností, že kromě obecných příznaků existuje i prolaps hemoroidů. Pokud je pacient schopen nejprve je vrátit sám na své místo, pak s vývojem nemoci to může udělat pouze chirurg.

Pokud se objeví jeden nebo více příznaků, měli byste navštívit svého lékaře. K potvrzení diagnózy se kromě vizuálního vyšetření a hmatu provádí řada nezbytných vyšetření. Tyto studie zahrnují anoskopii, retroskopii, kolonoskopii a irrigoskopii. Jsou zapotřebí ke stanovení závažnosti nemoci, k identifikaci doprovodných nemocí a předepsání odpovídající léčby..

Byly identifikovány hlavní rizikové skupiny lidí s poměrně vysokým výskytem nemoci:

 • těhotné ženy a ženy v práci;
 • staří lidé;
 • vzpěrače;
 • vést sedavý životní styl;
 • práce týkající se statických pozic.

To, zda berou do armády hemoroidy, je stanoveno v oficiálním rozpisu nemocí pro určení kategorie vojenské zdatnosti. Pro zařazení do kategorie "B" musí být potvrzeny 2 nebo 3 stádia chronických hemoroidů. Fáze 2 je charakterizována bolestí v konečníku během pohybu a vsedě, hemoroidy s výrazným otokem. Ve fázi 3 mají hemoroidy venku namodralý nádech. Lékařská anamnéza by měla také odrážet časté komplikace (nejméně třikrát ročně) a známky sekundární anémie.

U rekrutů se nedoporučuje zanedbávat příznaky hemoroidů, protože vojenská služba může průběh tohoto onemocnění zhoršovat kvůli specifikům tohoto typu činnosti..

Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, zda můžete počítat s osvobozením od armády nebo sloužit bez omezení kvůli zdravotním stavům, je lepší konzultovat zkušeného vojenského právníka, který vám pomůže pochopit nuance a rozvinout správnou linii chování.

První stupeň hemoroidů a armády se vzájemně nevylučují, je přidělena kategorie „D“ a je poslán branec, aby sloužil v jednotkách s šetrnou fyzickou námahou.

K potvrzení této diagnózy postačuje lékařská komise ve vojenské registrační a přijímací kanceláři z anamnézy a závěru proktora. Další zkoušky nejsou přidělovány.

Berou do armády hemoroidy a jaké jsou kategorie vhodnosti?

Každý ví, že mladí kluci, kteří dovršili 18 let, dostávají předvolání do vojenské vojenské kanceláře. Lékařské vyšetření se provádí, pokud je vše v pořádku, jsou odeslány do služby. Existují však situace, kdy je ze zdravotních důvodů osoba propuštěna ze služby. Mnozí se zajímají o to, zda berou do armády hemoroidy, odpověď na otázku najdete níže..

Vlastnosti nemoci

Hemoroidy jsou blokády nebo záněty hemoroidů s okamžitými poruchami oběhu. To vede ke vzniku uzlů poblíž konečníku. Patologie je charakterizována nepříjemnými symptomy, které způsobují bolest a hodně nepohodlí pro člověka..

Existují 4 stupně vývoje nemoci, každá z nich má své vlastní vlastnosti hemoroidů:

 • Já - objevují se malé hemoroidy, jsou téměř neviditelné;
 • II - výsledné uzly vyjdou, pocit bolesti se zvyšuje;
 • III - hemoroidy vycházejí při pohybech střeva i při mírném fyzickém stresu;
 • IV - neustálý zánět konečníku a uzlin, patrné krvácení. V zásadě se s touto fází jedná rychle.

U mladých lidí jsou hemoroidy vyvolány intenzivní fyzickou námahou, častou konzumací alkoholických nápojů, špatnou stravou a neaktivním životním stylem. Příležitostně je příčinou chronická zácpa a některá onemocnění střev.

Po obdržení předvolání provádí branný předběžný lékař lékařské vyšetření různými odborníky, včetně proktora. Ve skutečnosti vydává zbytkové rozhodnutí o vhodnosti člověka s hemoroidy pro službu. Tato patologie může mít chronický průběh, často se vyskytuje v latentní formě a příčinné faktory mohou kdykoli komplikovat hemoroidy, omezit pracovní schopnost chlapa.

Najmou tě ​​chronickými hemoroidy??

Většina lidí si myslí, že armáda a hemoroidy jsou 2 protikladné koncepty. Člověk by si však neměl myslet, že mírné pocity v oblasti zadního otevření pomohou vyhnout se armádě. Lidé s II, III, IV stádii vývoje nemoci, kde je fyzická aktivita pro osobu zakázána, se mohou vyhnout volání. Potom je branec považován za nevhodný nebo je na chvíli předepsán odklad komplikací, dokud osoba nevylučuje nemoc. Vzhledem k tomu, že chronické hemoroidy jsou patologií, která je podle okolností zhoršována obdobími.

Pokud chce chlápek ještě jít do armády, měl by okamžitě jít na coloproctologa, pomůže zmírnit zánět tlustého střeva nebo provést chirurgický zákrok. Pokud bude patologie ignorována, bude-li během příštího hovoru opět zaznamenána nemoc, bude mladý muž opět odstraněn.

Je třeba poznamenat, že v 87,3% ze 100%, pokud jdete na odborníka včas, bude prognóza léčby příznivá..

Když mladý muž má intenzivní zánět, musíte provést následující akce, pomohou vyhnout se armádě a poskytnout nezbytnou léčbu:

 • při počátečních příznacích se poraďte s lékařem, nezávislá opatření mohou vyvolat vážné zhoršení onemocnění;
 • jasně plnit všechny schůzky;
 • v případě jakékoli exacerbace musíte jít k specialistovi-proktorologovi, aby zaznamenal nemoc na lékařské kartě;
 • při opakované návštěvě komise byste měli prokázat dokumenty potvrzující úspěšné vyléčení.

Obecně je osvobození od vojenské služby určováno průběhem nemoci, stupněm závažnosti a také závisí na samotném branci. Pokud má touhu vstoupit do armády, použije co nejdříve sílu k odstranění hemoroidů..

Příznaky způsobující zpoždění

Jak již bylo zjištěno, během průchodu vojenskou lékařskou prohlídkou se odložení termínu provádí ve stadiích 2-4. Zde je hlavním příznakem hemoroidy prolezlé. Existuje však také další symptomatologie, která ukazuje na nevhodnost brance:

 • otok blízko řiti, výrazné zarudnutí;
 • křeče svalového svěrače;
 • ostrá bolest v análním průchodu.

Proktolog na základě těchto příznaků okamžitě vytvoří závažný zánět. Často ještě nevyskočil, ale jsou zaznamenány zjevné výčnělky - hemoroidní kužely. Mají fialovou, modrou barvu a po dotyku je cítit bolest. Při vizuální kontrole způsobuje pocit okolí oblasti konečníku, červené a oteklé oblasti také znatelný pocit bolesti.

Mnoho mladých mužů si stěžuje lékaři na intenzivní bolest při sezení nebo chůzi, bez jakéhokoli obtížného fyzického námahy. U pacientů s hemoroidy někdy dochází ke zpoždění v močení. Tato označení se stávají důvodem k odložení životnosti za účelem následného ošetření. Odložení termínu je možné pouze v pokročilém stádiu nemoci, proto je velmi obtížné pokusit se „odvalit se“ z armády bez viditelných známek.

Kategorie vhodnosti

Vojenští lékaři, aby se zjistilo, zda je mladý muž vhodný k odběru, dodržují určitý dokument „Seznam nemocí“, kde se porovnávají patologie, kategorie způsobilosti.

 1. "A" - ten muž je plně vhodný pro armádu v různých ozbrojených silách.
 2. "B" - vhodné pro servis, ale s některými nevýznamnými omezeními.
 3. "B" - omezená vhodnost.
 4. "G" - odvedenec je odložen na určitou dobu až do normalizace, zlepšení stavu.
 5. "D" - naprosto nevhodné pro armádu.

U kategorie „D“ je termín odložen o 1 rok a u skupiny „B“ jde chlap do rezervy. Pokud mladý muž nemá potvrzující osvědčení o existujících hemoroidech nebo pokud o tom mají specialisté pochybnosti, je chlap poslán zpět na vyšetření. A poté se rozhodne, zda mladý muž může hemoroidům sloužit nebo je hemoroidům zakázán.

Byly případy komplikací hemoroidů během doby služby, kdy voják podstupuje léčebné akce, až po operaci. Po ukončení léčby učiní lékař závěr o schopnosti pokračovat ve službě nebo uvolnit do rezervy.

Lidé se často zajímají o to, zda jsou přijímáni do armády po zásahu chirurga? Okamžitá eliminace uzlů se stává součástí účinné léčby hemoroidů. Příznivá terapie v 97% případů proto zvyšuje šanci, že osoba ve vězení s chronickým onemocněním slouží..

Aby byla služba udržována s respektem a odpovědně, musí být voják nejen mentálně připraven, ale také zcela zdravý. Zhoršení chronické formy hemoroidů může člověka kdykoli znemožnit a narušit další vojenskou službu. Mladí muži se zhoršenými hemoroidy nebudou přijati do armády.

Informace na našem webu jsou poskytovány kvalifikovanými lékaři a slouží pouze pro informační účely. Neléčte sami! Nezapomeňte kontaktovat odborníka!

Autor: Rumyantsev V.G. Zkušenost 34 let.

Gastroenterolog, profesor, lékař lékařských věd. Určuje diagnostiku a léčbu. Skupinový expert na zánětlivé nemoci. Autor více než 300 vědeckých prací.

Bude mladý muž s hemoroidy převezen do armády?

Zda berou do armády hemoroidy, je otázkou, která se netýká jen mladých mužů vojenského věku, ale také jejich rodičů. Odpověď na otázku závisí na několika kritériích, která jsou stanovena lékaři komise..

Patologické fáze a kategorie vhodnosti

Hemoroidy jsou chronické. Vývoj patologického procesu prochází několika stupni. Je to kritérium pro určení kategorie brance:

 1. 1 (počáteční) fáze - změny v submukózní vrstvě konečníku jsou minimální. Hemoroid, který je výčnělkem žilní cévy, je malý. Zánětlivé změny ve tkáních se nevyvíjejí. Subjektivní projevy nemoci obvykle chybí. Po diagnostikování patologického procesu se hovor odloží o šest měsíců, během kterého se provádí terapie. Poté bylo přiřazeno písmeno „B“ (omezená kondice, služba za podmínek omezené fyzické aktivity);
 2. Fáze 2 - dochází k nárůstu formací, které způsobují nepříjemný pocit v rektální oblasti. Patří k nim pálení, svědění, bolest, která se po defekaci zvyšuje. Při fyzické námaze vypadnou uzly, které se pak upraví samy. Tento stupeň znamená převod na šest měsíců pro konzervativní léčbu a také „B“ (služba v podmínkách snížené fyzické námahy);
 3. Fáze 3 - nárůst uzlů vede k jejich periodické ztrátě směrem ven po fyzické práci, zvýšení intraabdominálního tlaku na pozadí kašle, kýchání nebo defekace. Nezastavují se sami. Nemoc je doprovázena vývojem výrazné zánětlivé reakce s bolestí, svěděním, pálením. Protože vývoj komplikací (krvácení, přidání sekundární infekce) není vyloučen, je volání odloženo na dobu neurčitou. K vyléčení exacerbace je nutné léčit a může přesáhnout šest měsíců. Mladému muži je přidělena skupina „G“, jejíž přítomnost určuje dočasnou nevhodnost mladého muže pro službu v ozbrojených silách;
 4. Fáze 4 - zvětšené hemoroidy se nekorigují, průběh patologického procesu je doprovázen závažným zánětem a rozvojem jedné nebo více komplikací (krvácení, hnisavý absces měkkých tkání poblíž konečníku, tvorba fistuly). V tomto případě se provádí uvedení mladého muže do provozu, je uznán jako nezpůsobilý k provádění bojové služby ze zdravotních důvodů s přiřazením skupiny „D“.

Stupeň patologického procesu v následující tabulce:

EtapaSkupinaOrganizační činnost
1"V"Odložení hovoru o 6 měsíců, snížení fyzické aktivity.
2"V"Odložení hovoru o 6 měsíců, snížení fyzické aktivity.
3"G"Prodleva je poskytována na dobu nezbytnou k provedení terapie (může přesáhnout šest měsíců), mladý muž je považován za dočasně nezpůsobilého k odběru do ozbrojených sil.
4"D"Uznání mladého muže za nevhodné pro ozbrojené síly ze zdravotních důvodů (nebudou vzati do armády).

Vojenská lékařská deska pro hemoroidy

Lékařské vyšetření je organizováno za účelem vyšetření brance s identifikací nebo vyloučením nemocí a určení příslušné skupiny. Pokud byla patologie diagnostikována dříve, musí být v době vyšetření poskytnuto několik dokumentů:

 1. Osvědčení od ošetřujícího proktora uvádějící diagnózu v souladu s moderní mezinárodní klasifikací.
 2. Výňatky z karty ambulantního pacienta, do kterého by měly být stručně zadány údaje o provedených diagnostických a terapeutických opatřeních.
 3. Výňatek z lůžkové karty je dokument, který se vydává pacientovi po propuštění z nemocnice. Obsahuje informace o nemoci, včetně výsledků diagnostických studií, terapie. Dokument může vyplnit a vyplnit pouze ošetřující lékař.

Po přezkoumání lékařské dokumentace členové komise určí skupinu pro brance, což zahrnuje příslušná organizační opatření.

Jaké známky mohou naznačovat zpoždění?

Určité klinické příznaky jsou kritériem pro odložení výzvy na určité období (ze šesti měsíců), mezi něž patří:

 1. Bolest v oblasti rekta, která se po defekaci zesiluje. Bolest vyvolává tvrdou stolici.
 2. Pálení a svědění různé závažnosti.
 3. Vzhled uzlů v anální oblasti s externí verzí patologie. S vnitřním původem patologického procesu formování mohou vypadnout z konečníku po úkonu defekace.
 4. Konstantní pulsující bolest v konečníku, která je pulzující v přírodě a nezávisí na aktu defekace, je známkou infekčních a zánětlivých komplikací, včetně rektální fistuly, abscesu měkkých tkání.

Přítomnost známek stupně 3-4 je základem pro jmenování dodatečného přezkoumání brance s následným rozhodnutím o odkladu (kategorie „D“ nebo „D“)..

Mohou pověřit armádu hemoroidy?

Vývoj patologie stupně 3-4 je základem pro vyšetření, po kterém může být voják propuštěn s přiřazením kategorie „D“. Je také možné provádět terapii ve vojenské nemocnici s obdržením kategorie "B".

Exacerbace hemoroidů během služby

Zhoršení během služby je základem léčby ve vojenské nemocnici. Aby se v budoucnu předešlo problémům s prací nebo kariérou spojenými se zdravotnickou komisí, doporučuje se podstoupit ošetření v armádě.

Jak se v armádě léčí hemoroidy?

Pokud se objeví příznaky vývoje nemoci, musí se voják brance obrátit na lékařskou a hygienickou jednotku, kde je-li to možné, je předepsána vhodná léčba a doporučení ambulantní léčbě. V případě potřeby je hospitalizace poslána do vojenské nemocnice. Specialista aplikuje konzervativní terapii nebo radikální odstranění uzlů.

Aby se předešlo zdravotním problémům, je nutné platit provizi při obsazení v armádě. S průchodem vojenské komise by mělo být zacházeno odpovědně.

Jsou branci, kterým byla diagnostikována hemoroidy, odvezeni do armády?

Vojenská služba je v naší zemi tradičně považována za poměrně prestižní okupaci: téměř každý muž starší generace prošel naléhavým návrhem, a dokonce i dnes je dost vojáků. V moderních podmínkách se však podmínky pro stát zpřísnily, takže je téměř nemožné přilákat lidi ke službě, kteří pro ni nejsou fyzicky určeni. Na jedné straně to uchrání mladé lidi od negativních důsledků, na druhé straně to činí personál armády zcela připraven na nejtěžší úkoly. V dnešní době existuje mnoho podmínek pro odložení, uvolnění nebo změnu kategorie způsobilosti, a proto by měl být věštec přesně znát všechna znění a body, aby chránil svá práva.

Často se například zjišťuje, zda jsou převezeni do armády s chronickými hemoroidy - u mladých lidí je nemoc poměrně vzácná, ale stále se objevuje. Obyvatelé tento problém považují v souvislosti s vojenskou službou za zanedbatelný, ale lékaři a pacienti chápou, jak katastrofické důsledky mohou být, když se tyto dvě věci spojí. Je proto povinností každého člověka vojenského věku, který trpí touto nemocí, tuto otázku podrobně prostudovat..

Důležité! Lékařská rada na vojenské registrační a přijímací kanceláři je z velké části nominální a nemoci, které se neodrážejí v dostupných dokumentech, se zde vyskytují jen zřídka. Proto je důležité mít předem spolehlivé závěry, které naznačují problémy se zdravím..

Formy nemoci a jejich význam

V lékařském prostředí neexistují prakticky žádné nemoci, které mají pouze jednu interpretaci. Naopak, nemoci mají často až pět forem (fáze, stupně, kategorie), z nichž každá je charakterizována svými vlastními charakteristikami a má různé důsledky, zejména s ohledem na dopad na službu..

Hemoroidy jsou onemocnění, které rozšiřuje žíly a uzly ve spodní části konečníku, resp. Je velmi patrné v každodenním životě, bez ohledu na typ lidské činnosti. Obvykle je rozlišovat v závislosti na stadiu vývoje:

 • Fáze 1 - mírné rozšíření uzlů, žádné neustálé bolesti nebo nepříjemné pocity. Pacient se může cítit nepohodlně s hmatem a vyprázdněním, někdy se vyskytne silné svědění;
 • Fáze 2 - v této fázi vývoje nemoci jsou už pocity bolesti trvalé, prakticky neopouštějí osobu. Je to konstantní křeč svěrače, takže tělo produkuje akutní reakci nejen při chůzi, ale i v poloze sedící a ležící, s relativním klidem;
 • Etapa 3 - charakterizovaná neustálým otokem a uvolňováním části střeva ven. V této situaci člověk prakticky nemůže normálně existovat a vést každodenní život..

První fáze je nejčastější a nejméně obtížná. To neindikuje přítomnost překážek při odvodu, takže není důvod ke změně kategorií fitness - obvykle rekruti v tomto případě dostávají standard „A“ a jsou připraveni sloužit v jakémkoli druhu vojáků. Ale s hemoroidy 2. stupně je další otázka, zda jsou vzaty do armády, protože mohou existovat různé situace. Obvykle, s diagnózou potvrzenou lékařskou komisí a dodatečným vyšetřením, hemoroidy druhého stupně naznačují nemožnost sloužit pouze u určitých typů vojáků - jedná se o kategorii vhodnosti „B“, což stále znamená určité zatížení. Vzhledem k riziku rozvoje nemoci však může být branec odložen, aby se situace napravila.

Třetí stupeň nemoci neumožňuje člověku vést normální život, nemělo by se tedy o službě mluvit. Nicméně vojenské a registrační úřady poměrně často av takové situaci dají kategorii „B“ a vysílají mladé lidi, aby se připravili na službu. V tomto případě musíte bojovat za svá práva a požadovat alespoň zpoždění. Poté, co strávíte rok, bez léčby, ale s neustálým stresem, existuje riziko pouze pro zhoršení situace a konečně oslabení zdraví.

Jaká je lékařská prohlídka na vojenské registrační a přijímací kanceláři?

Ačkoli jmenovitě účelem lékařské prohlídky v místě náboru je identifikovat schopnost každého vykonávat službu a přípustný stupeň stresu, ve skutečnosti je hlavní funkcí takové události dnes kontrola přibližné shody dostupných údajů (v lékařském záznamu, jiných dokumentech) se skutečným stavem. Proto je nutné se k tomu dostat s přesvědčivými „důkazy“ o vašich zdravotních problémech, které jsou již řádně formalizovány. Musí být nevyvratitelné, jinak existuje riziko, že získáte nesprávnou kategorii a negativní důsledky pro vaše tělo..

Po přezkoumání dokumentů a zajištění jejich pravosti může lékařská rada samozřejmě okamžitě učinit závěr o všech otázkách bez dalších opatření. Stává se to však velmi zřídka - mnohem častěji se ukazuje, že po vyšetření musí odvedenec odejít na kliniku a podstoupit další testy, studie, jejichž účelem je potvrdit nebo popřít informace, které jim byly poskytnuty dříve. Ačkoli tento postup obvykle není pro opravdu nemocného děsivý, ujistěte se, že lékaři správně zapisují své závěry, skutečně na základě výsledků testů. Pokud je to nutné, poraďte se se svým lékařem, jak sledovat zdravotní poruchy.

Zda berou do armády hemoroidy - to velmi často záleží na akci samotného náboru, protože většina vojenských vysílacích úřadů má zájem o největší počet vojáků, a proto mohou slepě zavřít oči nad zdravotními problémy personálu. Pokud si mladý muž neuvědomí sebe a nezastaví takové jednání včas, může ohrozit jeho zdraví. Zde samozřejmě nebudete moci jednoduše obstát, ale budete muset prokázat legitimitu postavení, abyste neměli problémy se zákonem. Ale už jsme řekli, jak se celý proces odehrává, hlavní věcí není nic nechat ujít..

Pokud se obáváte přítomnosti takového problému, musíte okamžitě vyhledat lékaře a získat příslušné certifikáty. Dva až tři měsíce před nadcházejícím předpisem musí mít každý pacient všechny možné doklady potvrzující jeho stav.

Jinak bude velmi obtížné něco dokázat. Když se navíc ocitnete na prohlídce na vojenském komisi, okamžitě informujte lékaře o této situaci a uveďte doklady v anamnéze, které to potvrzují. Nenechte je ignorovat, prohlásit, že nemůžete tolerovat fyzickou aktivitu. I snížení fyzické aktivity není vždy optimální, někdy je lepší získat zpoždění až do úplného vyléčení.

Berou do armády s chronickými hemoroidy

Klinický obrázek

Co říkají lékaři o hemoroidech

Léčím hemoroidy mnoho let. Podle statistik ministerstva zdravotnictví jsou hemoroidy schopny degenerovat na rakovinný nádor během 2–4 let po nástupu nemoci. K tomu dochází asi v jednom ze tří případů. Míra přežití u karcinomu rekta po dobu 5 let je asi 25%. Více než 15 let - asi 0%.

Hlavní chybou je otálení! Čím dříve začnete léčit hemoroidy, tím lépe. V žádném případě byste neměli čekat, sázky jsou zde extrémně vysoké. Existuje lék, který Ministerstvo zdravotnictví oficiálně doporučuje pro samoléčení hemoroidů doma, protože mnoho pacientů nehledá pomoc kvůli nedostatku času nebo studu. Jedná se o komplex hemoroidů Proctonol. Je mimořádně účinný - odstraňuje hemoroidy během 1-2 měsíců, včetně pokročilých případů (s výjimkou velmi kritických).

Mimochodem, rád bych objasnil jednu nuanci. Muži ve vojenském věku by se měli včas poradit s proktorem. Lékař na lékařské kartě zaznamená, že pacient měl akutní hemoroidy o závažnosti 2-4 stupně.

V takovém případě bude mnohem snazší dokázat svůj případ na vojenské registrační a přijímací kanceláři. Někdy se stane, že se pacientovi objeví dočasné zpoždění. Například, když je nemoc na 1. stupni závažnosti, může být „léčena“ léky. To nebude trvat déle než 1 měsíc.

Pacienti s hemoroidy jsou zpravidla klasifikováni jako „B“. To znamená, že mají mírnou fyzickou aktivitu. Existují případy, kdy je přiřazena kategorie „B“. Poskytuje významná omezení.

V případech, kdy progredují těžké hemoroidy a pacient se neobejde bez chirurgického ošetření, nemá vojenský registrační a přijímací úřad právo odmítnout převod do rezervy.

Najmou tě ​​chronickými hemoroidy?

Většina lidí si myslí, že armáda a hemoroidy jsou 2 protikladné koncepty. Člověk by si však neměl myslet, že mírné pocity v oblasti zadního otevření pomohou vyhnout se armádě. Lidé s II, III, IV stádii vývoje nemoci, kde je fyzická aktivita pro osobu zakázána, se mohou vyhnout volání. Potom je branec považován za nevhodný nebo je na chvíli předepsán odklad komplikací, dokud osoba nevylučuje nemoc. Vzhledem k tomu, že chronické hemoroidy jsou patologií, která je podle okolností zhoršována obdobími.

Pokud chce chlápek ještě jít do armády, měl by okamžitě jít na coloproctologa, pomůže zmírnit zánět tlustého střeva nebo provést chirurgický zákrok. Pokud bude patologie ignorována, bude-li během příštího hovoru opět zaznamenána nemoc, bude mladý muž opět odstraněn.

Je třeba poznamenat, že v 87,3% ze 100%, pokud jdete na odborníka včas, bude prognóza léčby příznivá..

Když mladý muž má intenzivní zánět, musíte provést následující akce, pomohou vyhnout se armádě a poskytnout nezbytnou léčbu:

 • při počátečních příznacích se poraďte s lékařem, nezávislá opatření mohou vyvolat vážné zhoršení onemocnění;
 • jasně plnit všechny schůzky;
 • v případě jakékoli exacerbace musíte jít k specialistovi-proktorologovi, aby zaznamenal nemoc na lékařské kartě;
 • při opakované návštěvě komise byste měli prokázat dokumenty potvrzující úspěšné vyléčení.

Jak se hemoroidy projevují u lidí vojenského věku

Především je třeba říci, že existují dvě formy hemoroidů - akutní a chronické. Ale téměř vždy hemoroidní onemocnění má chronický průběh, proto se akutní hemoroidy nazývají obdobím exacerbace tohoto onemocnění, které je často doprovázeno různými komplikacemi.

Je třeba také poznamenat, že v závislosti na lokalizaci hemoroidů ve vztahu k konečníku se rozlišují tři typy hemoroidů, a to:

 • subkutánní (externí);
 • rektální (vnitřní);
 • kombinovaný.

Kromě toho existuje několik fází během chronických hemoroidů..

Rektální hemoroidy v procesu jejich vývoje prochází 4 stádii, která se liší příznaky a patologickými změnami ve tkáních konečníku. Zvažte tyto fáze.

 • 1. etapa. V tomto stádiu se hemoroidy podobají malým vydutí rektální sliznice a jsou vždy umístěny uvnitř rektálního kanálu. V této fázi je nemoc ve většině případů asymptomatická. Někdy si pacienti mohou všimnout nepohodlí, těžkosti nebo mírné bolestivosti v konečníku.
 • 2. fáze. V této fázi je již obtížné nevšimnout si hemoroidů, protože výše uvedené příznaky jsou výraznější a během pohybů střeva z konečníku vypadávají uzly, které mohou také krvácet. Ztracené uzly se samočinně přizpůsobily uvnitř rektálního kanálu.
 • 3. fáze. V této fázi hemoroidů je prolaps uzlů vyvolán nejen defekací, ale také kašlem, kýcháním, zvedáním závaží atd., Ale nemohou se již vejít do konečníku, takže to pacienti musí dělat ručně. Prolaps uzlů je doprovázen silnou bolestí, navíc mohou být poškozeny, což vede k velkému krvácení a zánětu..
 • 4. fáze. Tato pokročilá fáze hemoroidů má nejtěžší průběh, protože uzly jsou téměř vždy venku, i když jsou upraveny, okamžitě vypadnou. Navíc se u pacientů často vyvinou komplikace.

Vnější hemoroidy v počátečních stádiích mají živější klinický obraz. Během tohoto typu hemoroidů se nerozlišují stádia, ale následující stupně závažnosti:

 • 1. stupeň: uzly jsou malé, bolestivé, nedochází k zánětu okolních tkání;
 • 2. stupeň: velké uzly se známkami zánětu, bolestivé a husté, okolní tkáně bobtnají a začervenají;
 • 3. stupeň: zaníceny uzly a okolní tkáně, při nejmenším pohybu těla dochází k bolesti.

Pokud tedy lze hemoroidy v počátečních stádiích stále tolerovat, pak s pokročilými formami nemoci není narušen pouze stav pacienta, ale také jeho schopnost pracovat.

Jak se to projevuje

Hemoroidy jsou chronické onemocnění žilních cév dolního konečníku spojené s jejich dilatací, zánětem a trombózou. Kvůli nemoci se v řiti tvoří bolestivé hemoroidy, které mohou krvavé. Podle statistických údajů je známo, že každý pátý člověk na Zemi trpí hemoroidy a většina z nich jsou muži. To je vysvětleno skutečností, že mužská populace se zdráhá obrátit se na specialisty s tímto problémem a že zástupci silnějšího pohlaví přicházejí k lékaři, když jsou hemoroidy již ve značně zanedbávaném stavu..

Hlavní příznaky nemoci:

 • Výčnělek z řiti hemoroidů.
 • Bolest při vyprazdňování.
 • Pocit svědění, pálení, vypouštění šarlatové krve během pohybu střev.

Hemoroidy u mladých mužů nejsou tak vzácným jevem. Jeho výskyt může být usnadněn:

 1. Nedostatek pohybu, například dlouhodobé sezení u počítače.
 2. Obézní a křečové žíly.
 3. Zneužívání alkoholu a kořeněných potravin.
 4. Těžké zvedání a těžká fyzická práce.
 5. Chronická zácpa.

Mladí muži vojenského věku podstupují povinnou lékařskou prohlídku na vojenské registrační a přijímací kanceláři u různých odborníků, mezi nimiž je proktorolog. Je to on, kdo učiní závěr o vhodnosti pro službu odvedence, který má hemoroidy. Podívejme se podrobně na to, jaké formy hemoroidů nejsou přijaty do armády.

Toto onemocnění má chronický průběh a někdy prochází latentní formou a v přítomnosti provokujících faktorů může kdykoli zhoršit a ostře omezit schopnost mládeže pracovat. A armáda, jak víte, není daleko od letoviska. Při lékařském vyšetření na vojenské registrační a přijímací kanceláři by proto měli být branci velmi pečlivě vyšetřeni.

V jakém případě je branec nevhodný

Kategorické tvrzení o nekompatibilitě hemoroidů a armády je poněkud přehnané. Pacienti se stádiem 2 a 3 doprovázeným prolapsem hemoroidů nebo sekundární anémií, která je způsobena dřívějším průběhem nemoci ve komplikované formě, jsou ze služby osvobozeni. Důvod zařazení této kategorie je nevhodný pro boj, může dojít k častým exacerbacím patologie (nejméně 3 hospitalizace po dobu nejméně jednoho měsíce, během posledních šesti měsíců).

Potvrzení stádia hemoroidů vyžaduje nejen vizuální vyšetření proktologem a palpací, ale také vyšetření sigmoidoskopem, který také určuje stav konečníku a sigmoidního tlustého střeva. Odklad je povolen, pokud existují příslušné dokumenty o průběhu léčby, jejichž trvání závisí na stadiu onemocnění a stadiu jeho léčby..

Získání odkladu v armádě nebo uznání nezpůsobilosti pro bojovou službu vyžaduje, aby pacient podstoupil léčbu a poskytl všechny dokumenty potvrzující přítomnost hemoroidů v určité fázi..

Kategorie trvanlivosti

Existuje pět kategorií vhodnosti:

 • „A“ - znamená, že mladý muž je plně připraven na volání;
 • "B" - znamená, že mladý muž je vhodný pro armádu, ale s malými zdravotními omezeními;
 • "B" - propuštěn nebo omezeně fit (mladý muž je propuštěn z vojenské služby a poslán do rezervy);
 • „G“ - tato kategorie znamená, že mladý člověk není po určitou dobu vhodný ke službě (například kvůli studiu na vyšší instituci)
 • "D" - branec je zcela nezpůsobilý a je osvobozen od povinnosti sloužit.

Vhodnost se určuje na návrhové desce. V případě závažného průběhu onemocnění, kdy uzly neustále vypadávají, jsou chlapci zařazeni do kategorie „B“..

Pokud byl pacient podroben léčbě a dynamika naznačuje pozitivní účinek, je zařazena kategorie „B“. Odvedenec má právo dostat se do jednotek, kde bude fyzická aktivita mnohem menší.

Pokud se mladý muž podrobí chirurgickému zákroku, bude mít příležitost dostat odklad od naléhavé služby až do úplné rehabilitace..

Kritéria pro posouzení stavu hemoroidy

Při detekci hemoroidů proktolog určí stádium nemoci.

Promoce zahrnuje tři pozice:

 1. První stupeň. Existuje několik malých hemoroidů. Při hmatu je zaznamenána mírná bolest. Pravidelně se vyskytuje pálení v konečníku, doprovázené svěděním, zejména během pohybů střev. Po vyprázdnění střev je pocit přítomnosti cizího předmětu v konečníku.
 2. Druhá fáze. V lokalizaci patologie, spastické komprese svěrače je poměrně silný otok a hyperémie. Palpace způsobuje těžké záchvaty bolesti. Bolestivé pocity jsou doprovázeny chůzí, stejně jako přijetím místa k sezení.
 3. Třetí fáze. Existují uzly, které vypadly burgundskou barvou s modrými žilkami. Oděv také pokrývá vnější tkáně řiti. Stejná situace s hyperémií. Palpace je téměř nemožná kvůli silné bolesti v anální oblasti, která doprovází téměř každý pohyb. Přítomnost nekritických procesů na zanícených tkáních vypadlých uzlů je možná. Vyznačují se zčernáváním kůže na hemoroidních kuželích, přítomností vředů na nich.

Když diagnostikuje druhé stádium pomocí externích hemoroidů, a ještě více tedy třetí stádium hemoroidů, je v současné době uznáván za neschopného vojenské služby..

To se odráží v přiřazení kategorie „B“ a odepsání do skladu. Odpovídající záznam se objeví na vojenském ID.

V některých případech lze také přiřadit kategorii „D“ - odvedenec dostává odplatu na jeden rok za účelem léčby (léky nebo chirurgický zákrok). Po stanoveném období se provede druhá lékařská prohlídka, při které se zohlední také doporučení ošetřujících lékařů.

Když se objeví komplikace spojené s hemoroidy, přímo během služby je voják poslán k léčbě. Po něm je rozhodnuto o možnosti pokračovat ve službě. Pokud je odpověď záporná, může být voják propuštěn (propuštění).

Při určování stadia průběhu nemoci se kromě vizuální prohlídky a hmatové metody používá také speciální zařízení, které umožňuje zkoumat vnitřek konečníku ve značné vzdálenosti od konečníku.

Nejčastěji se takový nástroj stává sigmoidoskopem, který je velmi informativní při diagnostice chronického zánětu vnitřních hemoroidů..

Je povinností vojáka hájit svou domovskou zemi a být vždy připraven bránit nepřítele. K dosažení těchto cílů musí mít voják silného ducha a odpovídající zdraví..

Proto je při diagnostice takové choroby, jako je přítomnost hemoroidů a jejich zánět, zejména ve druhém a třetím stadiu vývoje, zpochybňována vhodnost služby dané osoby. Takové hemoroidy a armáda jsou neslučitelné.

Nejčastěji jsou připsány do rezervy přidělením civilní VUS (vojenské účetní speciality). A někteří jsou dokonce osvobozeni od cla..

Pokud se komplikace vyskytnou již během služby, je voják poslán k ošetření, po kterém buď pokračuje ve službě nebo obdrží provizi (předčasné propuštění).

buď opatrný

Většina léků na hemoroidy, které jsou inzerovány v televizi a prodávány v lékárnách, jsou naprostým podvodem. Zpočátku se může zdát, že krémy a masti na hemoroidy pomáhají, ale ve skutečnosti odstraňují pouze příznaky nemoci.

Zjednodušeně řečeno, koupíte si běžný lék proti bolesti a nemoc se stále vyvíjí do těžší fáze..

Příznaky hemoroidů mohou skrývat závažnější onemocnění konečníku: trauma, střevní krvácení, nekrotické změny a dokonce i rakovina.

Studovali jsme velké množství materiálů a co je nejdůležitější, v praxi jsme testovali většinu léků na hemoroidy. Ukázalo se tedy, že jediným lékem, který neodstraňuje příznaky, ale skutečně léčí hemoroidy, je Proctonol.

Tento lék se neprodává v lékárnách a není inzerován v televizi a na internetu a jeho propagace stojí pouze 99 rublů..

Když hemoroidy nejsou vzaty do armády

Odložení z armády se provádí v následujících případech:

 • časté exacerbace nemoci, které jsou doprovázeny rektálním krvácením a v důsledku toho anémií;
 • Hemeroidy 2. fáze s častým prolapsem hemoroidů;
 • třetí fáze hemoroidů;
 • čtvrtá fáze hemoroidů.

V takových případech dostává odvedenec kategorii vhodnosti „B“ (nevhodný pro službu v době míru) a je připsán do rezervy armády. To znamená, že když je v zemi zavedeno stanné právo, může být vzat do služby..

Při uvedených stavech spočívá léčba hemoroidů nejen v použití lékařského nebo chirurgického ošetření, ale také v omezení fyzické aktivity, což je nepravděpodobné v armádě..

Důvodem zpoždění může být také vývoj komplikací hemoroidů, jmenovitě:

 • anální slza s hojným krvácením;
 • hemoroidová infekce (paraproctitis);
 • výskyt maligního novotvaru v konečníku.

Je možné sloužit v armádě s hemoroidy

Z armádních důvodů s hemoroidy je možné získat úlevu z armády až po uzavření zvláštní komise IHC (vojenské lékařské komise).

Hemoroidy a armáda

Hemoroidy jsou křečové žíly konečníku. Chcete-li zjistit, zda berou do armády hemoroidy, musíte znát fázi existující nemoci.

Existují 4 fáze nemoci:

 1. V první fázi jsou zdeformovány žíly konečníku. Při defekaci se objevuje nepohodlí, praskliny, může dojít ke vzniku krve. Uzly nevypadnou.
 2. Hemoroidy 2. stupně - hemoroidy se zvětšují, mohou při pohybech střeva a při velké fyzické námaze vypadnout (jsou upravovány samostatně, bez pomoci rukou).
 3. Uzly pravidelně vypadávají (při námaze, kašli, defekaci). Opravte pouze rukama. Ročně se vyskytuje asi 3-5 exacerbací (krev, bolest, nepohodlí).
 4. Hemoroidy 4 stupně - neustále dochází ke ztrátě uzlů. Nelze je nastavit samostatně nebo ručně. Exacerbace se vyskytuje více než 3krát ročně (krev, bolest).

Plán nemoci

 • Seznam nemocí, u kterých je odloženo od armády, je uveden v dokumentu „Plán nemocí“..
 • V článku 46 tabulky „Nemoci oběhového systému“ jsou předepsány varianty nemoci (a, b, c) a sloupce kategorií vhodnosti pro službu..
 • Sloupec 1 - první registrace u vojenské registrační a přijímací kanceláře a odvod.
 • Sloupec 2 - vhodnost vojenského personálu, který slouží při odvodu.
 • Sloupec 3 - Způsobilost pro smluvní zaměstnance a důstojníky v rezervě.
 • Sloupec 4 - Podmořská servisní způsobilost.
 • A - občan má nárok.
 • B - vhodné s několika omezeními.
 • B - vhodné s určitými omezeními.
 • Г - nevhodné dočasně (zpoždění hovoru / několik hovorů do 1 roku).
 • D - nevhodné.

Křečové žíly nejsou absolutní kontraindikací vojenské služby.

U hemoroidů jsou v určité fázi uvedené v tabulce odvezeny do armády. Při prvním lékařském vyšetření musí mladý muž zajistit, aby si zdravotníci zapsali jeho diagnózu na náborovou kartu.

Před vykonáním lékařského vyšetření musí odváděcí lékař navštívit poliklinika u polikliniky. Výjimku z armády může udělit pouze proktorát lékařské komise ve vojenském přijímacím úřadu v těžkých stádiích hemoroidů.

Provize od armády

Pokud je branci diagnostikován hemoroidy ve stadiu 1 nebo 2, je způsobilý k vojenské službě v kategoriích A a B. Zatímco je občan v armádě, může se nemoc vyvíjet nebo může začít období exacerbace.

Pokud se nemoc neprojeví nebo má vzácné případy exacerbace, můžete v armádě sloužit s hemoroidy bez nepohodlí..

Je-li v branné věznici exacerbace, komplikace, krvácení způsobené nemocí více než třikrát za kalendářní rok (s prodlouženou hospitalizací déle než 30 dnů), musí být předložen lékařské komisi. Zadáno z armády až po provizi IHC.

Z tvrdé fyzické práce může tento delikátní problém ukázat i zdravý člověk (i když tam během hovoru nebyl).

Pokud se hemoroidy objeví v armádě, musí o tom zaměstnanec informovat lékaře. Bude mu předepsáno ošetření. K uvedení do provozu z armády dochází po dlouhodobé léčbě nemoci v nemocnici vojenské jednotky a pouze po rozhodnutí IHC.

V přítomnosti 3 a 4 fází hemoroidů může být branec nevhodný a voják může být propuštěn z armády rozhodnutím IHC.

Berou do armády hemoroidy a dávají oddech na 2. a 3. stupni

Mnoho lidí si myslí, že hemoroidy a armáda nejsou kompatibilní pojmy. Ve skutečnosti jsou hemoroidy známkou toho, že mladému muži nemusí být povoleno sloužit v armádě. Člověk by však neměl doufat, že jakékoli nepohodlí a sebemenší bolestivé pocity v konečníku vám umožní odvalit se z armády. Za nezpůsobilé se považují pouze mladí lidé, kteří mají hemoroidy 2. stupně, hemoroidy 3. stupně nebo onemocnění 4. stupně. V těchto stádiích onemocnění má pacient hemoroidy, které vypadávají z konečníku.

V tak těžkých stádiích onemocnění je fyzická aktivita pacienta kontraindikována, a proto pro něj vojenská služba není možná. V tomto případě by volání mladého muže s těžkými hemoroidy bylo jednoduše nezákonné. Muž je buď prohlášen za nezpůsobilého, nebo je na chvíli odložen, dokud nemoc úplně nevyléčí.

Po obdržení odkladu, pokud chce člověk stále sloužit, bude muset odstranit jakýkoli zánět v konečníku a v případě potřeby dokonce provést operaci, jinak mu příští rok komise prostě nedovolí sloužit.

Chronické hemoroidy a armáda

Chronické hemoroidy jsou diagnózou, která se může snadno stát důvodem, proč komise určí mladého člověka, který není způsobilý ke službě. Je pravda, že v tomto případě musí mít člověk nutně lékařskou kartu, ve které jsou předepsány všechny fáze léčby nemoci..

Chronické hemoroidy jsou onemocnění, které se čas od času zhoršuje v závislosti na určitých podmínkách. Vojenská služba a fyzická aktivita, kterou zahrnuje, mohou snadno způsobit další zhoršení zánětlivého procesu v konečníku. Proto jsou mladí lidé s chronickými hemoroidy považováni za nezpůsobilé.

Jaké příznaky opravňují ke zpoždění?

Jak bylo uvedeno výše, zpoždění mohou obdržet pouze mladí lidé, u nichž je nemoc ve 2,3 nebo 4. V tomto případě jsou prolapované hemoroidy hlavním příznakem hemoroidů. Existují však další příznaky, které vedou k závěru, že potenciální voják není vhodný:

 • Otok kolem řiti, stejně jako silné zarudnutí.
 • Přítomnost ostrých bolestivých pocitů v anální oblasti, křeč svalu svěrače.

Každý proktor na základě těchto příznaků může snadno určit, že člověk má závažný zánět hemoroidů, který musí být léčen. Kromě toho se často nevyskytují ani vypadnuté, ale často se objevují jasně viditelné výstupky, které se také nazývají hemoroidy. Takové uzly mají obvykle modrý nebo fialový odstín a když se jich dotkne, cítí pacient bolest. Kromě toho se při zkoumání a prohmatávání oblasti kolem konečníku ukáže, že zarudlé a oteklé oblasti také způsobují pacientovi bolest..

Mnoho mladých lidí si také stěžuje na proktora na silnou bolest, a to i bez dodatečné expozice při chůzi nebo sezení. U pacientů dochází někdy k zadržování moči. Všechny tyto příznaky jsou důvodem pro udělení oddechu od armády a doporučení k léčbě. Pokud mladý člověk skutečně má hemoroidy v pokročilém stádiu, pak to prokurátor v komisi rozhodně uvidí a poskytne odplatu od služby. Avšak snaha se odvalit bez viditelných známek hemoroidů bude velmi, velmi obtížná..

Je-li muž ve stárnutí a současně má skutečný zánět v konečníku, je důležité dodržovat některá pravidla, která mu pomohou vyhnout se službě a klidně podstoupit léčbu:

 • Pokud se objeví příznaky hemoroidů, je nutné se poradit s proktologem. V žádném případě byste se neměli sami léčit.
 • Při předepisování průběhu léčby musíte dodržovat všechna doporučení lékaře.
 • Při každé exacerbaci nemoci nebo jejím novém vzhledu je nutné konzultovat s lékařem, aby stanovil recepce v lékařském záznamu pacienta.
 • Po obdržení předvolání armádě je třeba připravit všechny dokumenty a potvrdit je podpisem lékaře a pečetí nemocnice.
 • Přeneste všechny dokumenty Komisi.

Všechny tyto akce je zvláště nutné provádět u mužů s chronickými hemoroidy, které se mohou objevit kdykoli, protože není skutečností, že během období odvodu začne exacerbace. Zde bude nutné prokázat přítomnost choroby pomocí dokumentů.

Stručný popis hemoroidů

Hemoroidní patologie se nejčastěji vyskytuje u lidí ve střední a starší věkové skupině, mladí lidé však mohou také čelit této nemoci.

Mladí mužští pacienti ve vzácných případech chodí k proktorovi v počátečním stádiu tvorby hemoroidů, protože si myslí, že onemocnění samo ustane. Tento názor vede pacienty k pokročilému průběhu hemoroidů..

Hemoroidy jsou blokádou anorektálních žil nebo zánětem způsobeným špatnou cirkulací. Právě špatný krevní oběh se stává hlavním důvodem vzniku hemoroidových kuželů v blízkosti řiti..

Příznaky choroby jsou:

 • stopy krve ve stolici, na lněném a hygienickém papíře;
 • vyčnívající hlízy z konečníku;
 • příznaky svědění s pocitem pálení v anorektálním kanálu a v oblasti téměř rekta;
 • bolestivost při sezení nebo stání;
 • bolest při dotyku hrbolků hemoroidů.

Hemoroidy jsou způsobeny narušeným žilním průtokem krve v perianální oblasti. V žilách střevní stagnace je lokalizována, tvoří se kužely.

V důsledku popsaných degenerativních změn dochází k poškození kůže. Hemoroidy také významně zvětšují průměr, narušuje se metabolismus sliznice perianální oblasti - dochází k progresivnímu zánětlivému zaměření.

Faktory přispívající k výskytu hemoroidů:

 • nedostatek tělesné výchovy a sportu v každodenním životě;
 • systematické dlouhodobé sezení;
 • závislosti;
 • přebytek ve stravě mastných a kořenitých potravin;
 • doprovodná zánětlivá onemocnění perianální oblasti;
 • zvedací závaží;
 • chronická zácpa nebo prodloužený průjem; těhotenství.

Je nutné určit symptomatickou řadu zvažované patologie:

 • bolest, pálení během pohybu střev;
 • krev ve stolici;
 • prolaps hemoroidů;
 • pravidelný pocit, že střeva nejsou úplně prázdná;
 • akutní bolest při kýchání, chůzi nebo bezprostředně po dokončení pohybu střev.

Jaké důvody a důkazy jsou potřeba

Základem rozhodnutí ve prospěch osoby, která nechce sloužit, je potvrzení o pobytu v nemocnici alespoň třikrát ročně. Mluvíme o situaci, kdy člověk leží v instituci. Je-li nutnost pobytu v nemocnici s takovou frekvencí předepsána lékařem, ale mladík to nevyhověl, pak taková potřeba ještě není důvodem k propuštění z armády..

Pokud jde o výtažky. Právník říká, že „během posledního roku pozorování z nemocnice potřebujeme tři výtažky. Kromě toho by měly být fixovány hemoroidy s exacerbacemi, tj. S krvácením nebo ztrátou uzlů 2 nebo 3 stupně. Pouze v tomto případě má branec právo na získání vojenského průkazu a osvobození od armády. “.

V ostatních případech jsou převzaty ozbrojené síly. I když vypadnou uzly, jedná se o ztrátu o 1 stupeň. Člověk by proto neměl předpokládat, že přítomnost nemoci je zárukou osvobození. Základem bude pouze potvrzená nemoc v dostatečně závažné formě.

Berou do armády s příznaky hemoroidů

Okamžitě si uvědomujeme, že to nebude fungovat, aby se vzdalil od služby s nekomplikovanými hemoroidy! Ve vzácných případech se zpoždění podává s těžkým stádiem onemocnění a pouze po dobu léčby.

Lékařská komise bude vyžadovat všechna prohlášení o léčbě a osvědčení s diagnózou

Podle článku, pokud pacient trpí dlouhodobými komplikacemi a kvůli ztrátě uzlů musí podstoupit nemocniční ošetření několikrát ročně, pak v tomto případě nemusí být skutečně přijat do armády. Přinejmenším v případě, že je to možné, aby to vězň potvrdil pomocí anamnézy nebo výpisů z nemocnice.

Článek 46 hovoří o dvou podmínkách, za nichž se předpokládá osvobození od vojenské služby:

 1. Průběh chronických hemoroidů s častými exacerbacemi, sekundární anémie, která se objevuje jako jeden z důsledků onemocnění. V tomto případě to vše závisí na tom, jak závažná je anémie a jak často dochází k exacerbacím. Četnost exacerbací je určena tím, kolikrát za rok je pacient léčen v nemocnici. Pokud k tomu dojde nejméně třikrát ročně (doba pobytu musí být alespoň měsíc), je to důvod k odložení nebo propuštění z armády.
 2. Když je onemocnění doprovázeno trombózou a prolapsem uzlů druhého nebo třetího stupně.

Neméně důležitá je skutečnost, že tyto indikace uvedené v článku musí být uvedeny v anamnéze. V uplynulém roce jsou rovněž vyžadovány výňatky z anamnézy, což naznačuje, že pacient byl v nemocnici nejméně třikrát v roce.

Výtok by měl naznačovat zhoršení nemoci, doprovázené častým krvácením, prolapsem vnitřních hemoroidů. Je uvedena druhá nebo třetí fáze patologie. Tento případ dává branci plné právo na osvobození od služby nebo alespoň na odplatu.

Pokud mladý muž tyto výňatky nemá a jeho zdravotní historie nenaznačuje vážné onemocnění, je považován za způsobilého k vojenské službě. Nejčastěji posílány bez sporů, aby sloužily obecně.

Berou do armády hemoroidy

Po mnoho let se snaží léčit HEMORRHOUS?

Vedoucí ústavu: „Budete ohromeni, jak snadné je léčit hemoroidy pouhým každodenním užíváním...

Mladí lidé, kteří dosáhli věku 18 let, mohou dostávat předvolání a jít do vojenské registrace a přijímacího úřadu a odtud do armády.

Mezi nimi jsou i ti, kteří mají zdravotní problémy..

Jsou vzati do armády s nemocí, jako jsou hemoroidy?

Hemoroidy je onemocnění, které má následující příznaky: zánět, trombóza a zvětšení hemoroidních žil. Z tohoto důvodu se kolem konečníku tvoří uzly, které způsobují bolest a nepohodlí..

Hlavní věk mužů s hemoroidy je 25-40 let starý, ačkoli existují případy, kdy je nemoc pozorována v dřívějším věku.

Příznaky, kterými lze tuto nemoc určit:

 • Ztráta hemoroidů z konečníku;
 • Bolestivé pocity při pohybu střev;
 • Vypouštění krve, pálení a svědění v rektální oblasti.

U mladých mužů hemoroidy („aktuální“); zlato) může být způsobeno silnou fyzickou námahou, vede k neaktivnímu sedavému životnímu stylu, špatné stravě, včetně kořeněného jídla, zneužívání alkoholu.

Ve vzácných případech může být příčinou chronická zácpa a různé patologie střev..

Proctologist rozhodne o vhodnosti pacientů s hemoroidy, ale je velmi hloupé doufat, že s nejmenším nepohodlí v oblasti konečníku je velmi hloupé.

V tomto stavu je nemoc velkým nebezpečím a pro takové lidi je registrace do armády nezákonná.

V některých případech však pacienti s hemoroidy („průběh“); zlato) může získat úlevu, když se léčí. Poté je pacientovi dáno několik měsíců, dokud nenastane čas pro další volání..

Během této doby musí být léčen, nebo v případě potřeby musí projít operací.

Při příštím odvodu bude vhodnost určena lékařskou komisí vojenského úřadu pro registraci a zařazení a zdravotnického zařízení, kde byl pacient léčen.

Nejčastěji pacienti s hemoroidy ("průběh"); med) obdrží kategorii fitness „B“, což znamená, že obdrží některá omezení, včetně fyzické aktivity.

Jsou-li hemoroidy chronické ve stadiích 2–3, potom se v případě neúspěšného ošetření přidělí branci kategorii „B“. S touto kategorií omezení existuje více.

Pokud se hemoroidy objeví v armádě a odvedenec potřebuje urgentní lékařské ošetření nebo chirurgický zákrok, je mu to poskytnuto. V některých případech můžete získat převod do rezervy.

Názor odborníka

Mnoho zaměstnanců s mírnými hemoroidy se doporučuje, aby o tom okamžitě promluvili při lékařském vyšetření.

Jinak může během servisu způsobit vážné zdravotní problémy. Silná fyzická aktivita může zhoršovat stav.

Od této chvíle nemůžete skrýt svůj stav, ale musíte naléhavě kontaktovat lékařskou jednotku, odkud vás mohou vzít do nemocnice.

V případě potřeby budete muset podstoupit operaci a po zotavení se vrátit do služby..

Existuje však šance na remisi nemoci a všechno se stane znovu, protože bolest spolu s krvácením přetrvává déle než měsíc.

Budete také muset často kontaktovat vojenskou lékařskou komisi..

Proto je nejlepší zahájit léčbu v „civilním životě“, kde bude účinnost úplného zotavení mnohem vyšší a nebudete muset znovu projít celým lékařským systémem armády, abyste prokázal své vážné zdraví.

Souhrnně lze říci, že hemoroidy nejsou při výkonu vojenské služby nejhorší nemocí. Většina nemocných slouží na stejné úrovni jako zdravé.

Nikdo nevěděl, a hemoroidy jsou léčeny v jednom kuse, vezměte obvyklé...

Hemoroidy odcházejí za týden a "rány" vyschnou ráno! Před spaním přidejte 50 gramů do nádrže studené vody...

Průchod Vojenské lékařské komise

Lékaři pracující ve vojenské komisi jsou poměrně zkušenými odborníky. V počáteční fázi jsou schopni potlačit všechny stížnosti a rady ohledně neuspokojivého zdravotního stavu správce..

Vojenská lékařská komise pečlivě zkoumá každý směr, zkoumá osobní spis a údaje o počátečním uzavření lékařů při přijetí do armády. Dále je prováděno opakované psychologické a fyzické vyšetření, které umožňuje určit, zda existují nějaké problémy nebo odchylky ve zdravotním stavu zaměstnance, je potvrzena jeho kategorie vhodnosti.

Každý závěr je schválen vyšší vojenskou lékařskou komisí, obdržené informace jsou zaslány veliteli jednotky.