Kde je srdce osoby vpravo nebo vlevo? Jaké jsou jeho rozměry?

Orgán, bez kterého je naše existence jednoduše nemyslitelná, naše srdce. To je motor našeho těla, pracuje neúnavně celý život. A myslím, že s tím mnoho bude souhlasit. Je nezbytné vědět, kde je srdce člověka, takže v případě sebemenšího podezření na bolest srdce můžete okamžitě porozumět a zahájit léčbu. Srdce je třeba milovat a milovat.

Myslím, že i dítě ví, kde se nachází srdce. Pokud položíme ruku pod naši hruď, cítíme její bití. Lidské srdce se nachází v hrudi. Jako by se schovával za žebra. Pokud se podíváte přímo na osobu, pak je srdce mírně posunuto od osy doleva. A většina srdce se nachází na levé straně hrudníku.

Funkce a struktura srdce

Hlavní funkcí srdce je pomáhat toku krve v těle. Srdce, jako pumpa, pumpuje krev do těla, aniž by mělo právo zastavit.

Srdeční sval dodává tepny a žíly. Srdeční orgán se skládá ze čtyř vrstev: epikard, myokard, perikard. Vnitřní vrstva epikardu lemuje dutinu srdce a z ní jsou vytvořeny srdeční chlopně.

Myokard, střední vrstva srdečního svalu, se periodicky nedobrovolně stahuje, čímž se krev pohybuje. Perikard je vnější vrstva, která pokrývá srdce a blízké cévy. Perikardium není ve své struktuře jednotné, skládá se z několika desek. Perikardium vykonává ochrannou funkci srdce a podporuje umístění srdce v hrudní dutině.

Srdce má 4 komory otvorů. Uvnitř srdce jsou oddíly, které dělí vnitřek srdce na levý a pravý. Síně jsou umístěny na levé a pravé straně srdce a komory níže.

Hmotnost srdce se může pohybovat od 200 do 350 gramů. Srdce je sval a v závislosti na úrovni kondice se jeho hmotnost může zvýšit až na 450 gramů. Například profesionální sportovci. Ale bez ohledu na hmotnost srdce a stupeň tělesné zdatnosti, každý musí pečlivě sledovat své srdce. Nakonec na tom náš život doslova závisí..

Struktura a princip srdce

Srdce je svalový orgán u lidí a zvířat, který pumpuje krev skrz krevní cévy.

Srdeční funkce - proč potřebujeme srdce?

Naše krev poskytuje kyslíku a živinám celé tělo. Kromě toho má také čisticí funkci, která pomáhá odstraňovat metabolický odpad..

Úkolem srdce je pumpovat krev skrz krevní cévy.

Kolik krve dělá srdeční pumpa člověka?

Lidské srdce pumpuje od 7 000 do 10 000 litrů krve za jeden den. To činí přibližně 3 miliony litrů za rok. Za celý život se ukáže až 200 milionů litrů!

Množství krve čerpané za minutu závisí na aktuální fyzické a emoční zátěži - čím větší je zátěž, tím více krve tělo potřebuje. Takže srdce může projít skrze sebe od 5 do 30 litrů za minutu..

Oběhový systém sestává z asi 65 tisíc plavidel, jejich celková délka je asi 100 tisíc kilometrů! Ano, nezapečetili jsme.

Oběhový systém

Oběhový systém (animace)

Lidský kardiovaskulární systém je tvořen dvěma kruhy krevního oběhu. S každým srdečním tepem se krev pohybuje v obou kruzích najednou.

Malý kruh krevního oběhu

 1. Deoxygenovaná krev z nadřazené a spodní vena cava vstupuje do pravé síně a dále do pravé komory.
 2. Z pravé komory je krev tlačena do plicního kmene. Plicní tepny vedou krev přímo do plic (až do plicních kapilár), kde přijímají kyslík a uvolňují oxid uhličitý.
 3. Po přijetí dostatečného množství kyslíku se krev v plicních žilách vrací do levé síně srdce.

Velký kruh krevního oběhu

 1. Z levé síně se krev pohybuje do levé komory, odkud je dále pumpována aortou do systémové cirkulace.
 2. Poté, co prošla obtížnou cestou, krev přes duté žíly opět dorazí do pravé síně srdce.

Normálně je množství krve vypuzené ze srdečních komor stejné s každou kontrakcí. Stejný objem krve proudí současně do velkých i malých kruhů krevního oběhu..

Jaký je rozdíl mezi žilami a tepnami?

 • Žíly jsou určeny k transportu krve do srdce, zatímco tepny jsou určeny k transportu krve opačným směrem.
 • Krevní tlak v žilách je nižší než v tepnách. V důsledku toho se stěny tepen vyznačují větší roztažitelností a hustotou..
 • Arterie saturují „čerstvou“ tkáň a žíly odebírají „odpadní“ krev.
 • V případě poškození cév lze arteriální nebo žilní krvácení rozlišit podle intenzity a barvy krve. Arteriální - silná, pulzující, bití „fontánou“, barva krve je jasná. Žilní - krvácení konstantní intenzity (kontinuální průtok), barva krve je tmavá.

Anatomická struktura srdce

Hmotnost lidského srdce je pouze asi 300 gramů (průměrně 250 g pro ženy a 330 g pro muže). Přes svou relativně nízkou hmotnost je nepochybně hlavním svalem v lidském těle a základem jeho života. Velikost srdce je ve skutečnosti přibližně stejná jako pěst osoby. Sportovci mohou mít srdce jeden a půlkrát větší než srdce obyčejného člověka.

Srdce se nachází uprostřed hrudníku na úrovni 5-8 obratlů.

Normálně je spodní část srdce umístěna většinou na levé straně hrudníku. Existuje varianta vrozené patologie, ve které jsou zrcadleny všechny orgány. Říká se tomu transpozice vnitřních orgánů. Plíce, vedle nichž se nachází srdce (obvykle - vlevo), mají menší velikost vzhledem k druhé polovině.

Zadní povrch srdce je umístěn v blízkosti páteře a přední povrch je spolehlivě chráněn sternem a žebry.

Lidské srdce se skládá ze čtyř nezávislých dutin (komor) rozdělených do oddílů:

 • horní dvě - levé a pravé síně;
 • a dvě dolní - levé a pravé komory.

Pravá strana srdce zahrnuje pravou síň a komoru. Levá polovina srdce je představována levou komorou a síní..

Nižší a nadřazená vena cava vstupuje do pravé síně a plicní žíly vstupují doleva. Plicní tepny (nazývané také plicní kmen) opouštějí pravou komoru. Vzestupná aorta stoupá z levé komory.

Struktura stěny srdce

Struktura stěny srdce

Srdce má ochranu proti přetížení jiných orgánů, které se nazývá perikard nebo perikardiální vak (druh skořápky, která obsahuje orgán). Má dvě vrstvy: vnější hustou, silnou pojivovou tkáň, zvanou vláknitá membrána perikardu a vnitřní (serózní perikard).

Následuje silná svalová vrstva - myokard a endokard (vnitřní podšívka tenké pojivové tkáně).

Srdce samotné tedy sestává ze tří vrstev: epikardu, myokardu, endokardu. Je to kontrakce myokardu, která pumpuje krev skrz cévy těla..

Stěny levé komory jsou asi třikrát větší než stěny pravé! Tato skutečnost je vysvětlena skutečností, že funkcí levé komory je tlačit krev do systémového oběhu, kde odpor a tlak jsou mnohem vyšší než v malém.

Srdeční chlopně

Srdeční chlopně

Speciální srdeční chlopně umožňují průtoku krve správným (jednosměrným) směrem. Ventily se postupně otevírají a uzavírají, pouštějí krev a blokují její cestu. Je zajímavé, že všechny čtyři ventily jsou umístěny podél stejné roviny..

Mezi pravou síní a pravou komorou je umístěn trikuspidální (trikuspidální) ventil. Obsahuje tři speciální letáky, které jsou při kontrakci pravé komory schopny chránit proti zpětnému toku (regurgitaci) krve do síně.

Mitrální chlopně funguje podobným způsobem, pouze je umístěna na levé straně srdce a má bicuspid ve struktuře.

Aortální chlopně brání průtoku krve zpět z aorty do levé komory. Je zajímavé, že když se levá komora stahuje, aortální chlopeň se otevírá v důsledku krevního tlaku na ni, takže se pohybuje do aorty. Poté, během diastoly (období relaxace srdce), zpětný tok krve z tepny pomáhá uzavřít ventily.

Normálně má aortální chlopně tři hrudky. Nejběžnější vrozenou srdeční anomálií je bicuspidální aortální chlopně. Tato patologie se vyskytuje u 2% lidské populace..

Plicní (plicní) ventil v době kontrakce pravé komory umožňuje průtoku krve do plicního trupu a během diastoly jej neumožňuje protékat opačným směrem. Také se skládá ze tří křídel..

Srdeční cévy a koronární oběh

Lidské srdce potřebuje výživu a kyslík, stejně jako každý jiný orgán. Cévy zásobující srdce krví (krmící) se nazývají koronární nebo koronální. Tato plavidla se odbočí od základny aorty.

Koronární tepny zásobují srdce krví a koronární žíly nesou deoxygenovanou krev. Tyto tepny, které jsou na povrchu srdce, se nazývají epikardiální. Subendokardiální tepny se nazývají koronární tepny skryté hluboko v myokardu.

K většině odtoku krve z myokardu dochází prostřednictvím tří srdečních žil: velké, střední a malé. Tvoří koronární sínus a teče do pravé síně. Přední a menší žíly srdce dodávají krev přímo do pravé síně.

Koronární tepny se dělí na dva typy - pravý a levý. Ta se skládá z předních interventrikulárních a cirkusových tepen. Velká srdeční žíla se větví do zadní, střední a malé žíly srdce.

I dokonale zdraví lidé mají své vlastní jedinečné vlastnosti koronárního oběhu. Ve skutečnosti mohou plavidla vypadat a být umístěny jinak, než je znázorněno na obrázku..

Jak se vyvíjí srdce (formy)?

Pro vytvoření všech tělesných systémů potřebuje plod svůj vlastní krevní oběh. Proto je srdce prvním funkčním orgánem, který se objevuje v těle lidského embrya, k tomu dochází přibližně ve třetím týdnu vývoje plodu..

Embryo na samém začátku je jen soubor buněk. Ale v průběhu těhotenství se stávají stále více a nyní se kombinují a skládají do naprogramovaných forem. Zpočátku se vytvoří dvě trubky, které se poté sloučí do jedné. Tato trubice, skládající se a spěchající dolů, tvoří smyčku - primární srdeční smyčku. Tato smyčka je před všemi ostatními buňkami v růstu a rychle se prodlužuje, pak leží vpravo (možná vlevo, takže srdce bude zrcadleno) ve tvaru prstence.

Obvykle tedy 22. den po početí dochází k první kontrakci srdce a do 26. dne má plod svůj vlastní krevní oběh. Další vývoj zahrnuje vznik septy, tvorbu chlopní a remodelaci srdečních komor. Septa je tvořena pátým týdnem a srdeční chlopně budou tvořeny devátým týdnem.

Je zajímavé, že fetální srdce začíná bít rychlostí normálního dospělého - 75-80 tepů za minutu. Poté, na začátku sedmého týdne, je puls asi 165-185 tepů za minutu, což je maximální hodnota, a pak následuje zpomalení. Puls novorozence je v rozmezí 120-170 tepů za minutu.

Fyziologie - princip lidského srdce

Podrobněji zvažte zásady a vzorce srdce..

Srdeční cyklus

Když je dospělý v klidu, jeho srdce se stahuje rychlostí přibližně 70-80 cyklů za minutu. Jedna tepová frekvence se rovná jednomu srdečnímu cyklu. Při této rychlosti kontrakce je jeden cyklus dokončen za přibližně 0,8 sekundy. Z toho doba síňové kontrakce je 0,1 sekundy, komor je 0,3 sekundy a relaxační doba je 0,4 sekundy..

Frekvence cyklu je stanovena řidičem srdeční frekvence (oblast srdečního svalu, ve které se vyskytují impulsy regulující srdeční frekvenci).

Rozlišují se následující pojmy:

 • Systole (kontrakce) - téměř vždy tento koncept znamená kontrakci srdečních komor, což vede k tlaku krve podél arteriálního lože a maximalizuje tlak v tepnách.
 • Diastole (pauza) - období, kdy je srdeční sval ve fázi relaxace. V této chvíli jsou srdeční komory naplněny krví a tlak v tepnách klesá..

Při měření krevního tlaku se tedy vždy zaznamenávají dva indikátory. Jako příklad si vezměme čísla 110/70, co znamenají?

 • 110 je nejvyšší číslo (systolický tlak), to znamená, že je to krevní tlak v tepnách v době srdečního rytmu.
 • 70 je nižší číslo (diastolický tlak), to znamená, že to je krevní tlak v tepnách, když se srdce uvolňuje.

Jednoduchý popis srdečního cyklu:

Srdeční cyklus (animace)

V okamžiku uvolnění srdce jsou síně a komory (skrze otevřené chlopně) naplněny krví.

 • Vyskytuje se systole (kontrakce) síní, která umožňuje krvi zcela se pohybovat z síní do komor. Kontrakce síní začíná od místa, kam do ní vstupují žíly, což zaručuje primární kompresi jejich úst a neschopnost krve proudit zpět do žil.
 • Předsíň se uvolní a ventily, které oddělují předsíň od komor (trikuspidální a mitrální), se uzavřou. Vyskytuje se komorová systole.
 • Komorová systole tlačí krev do aorty přes levou komoru a do plicní tepny přes pravou komoru.
 • Následuje pauza (diastole). Cyklus se opakuje.
 • Obvykle pro jeden pulz pulsu existují dvě srdeční kontrakce (dva systoly) - nejprve kontrakce síně a poté komory. Kromě komorové systoly existuje síňová systole. Kontrakce síně nemá při měřené činnosti srdce žádný význam, protože v tomto případě stačí doba relaxace (diastole) k naplnění komor krví. Jakmile však srdce začne bít častěji, stává se síňový systol rozhodující - bez něj by komory neměly čas na naplnění krví..

  Protlačení krve tepnami se provádí pouze při kontrakci srdečních komor, právě tyto tlakové kontrakce se nazývají puls.

  Srdeční sval

  Jedinečnost srdečního svalu spočívá v jeho schopnosti rytmických automatických kontrakcí, střídajících se s relaxací, které se provádějí nepřetržitě po celý život. Myokard (střední svalová vrstva srdce) síní a komor je oddělen, což jim umožňuje stahovat se odděleně od sebe.

  Kardiomyocyty jsou svalové buňky srdce se speciální strukturou, která umožňuje zvláště koordinovaný přenos excitační vlny. Existují tedy dva typy kardiomyocytů:

  • běžní pracovníci (99% z celkového počtu buněk srdečního svalu) - navrženo tak, aby přijímali signál z kardiostimulátoru prostřednictvím vodivých kardiomyocytů.
  • speciální dirigování (1% z celkového počtu buněk srdečního svalu) kardiomyocyty - tvoří dirigentský systém. Ve své funkci se podobají neuronům..

  Stejně jako kosterní sval je srdeční sval schopen expandovat a pracovat efektivněji. Objem srdce vytrvalostních sportovců může být až o 40% větší než průměrný člověk! Hovoříme o prospěšné hypertrofii srdce, když se táhne a je schopen pumpovat více krve jedním úderem. Existuje další hypertrofie - zvaná „atletické srdce“ nebo „hovězí srdce“.

  Pointa je, že někteří sportovci zvyšují hmotnost samotného svalu, a nikoli jeho schopnost natahovat a tlačit velké objemy krve. Důvodem jsou nezodpovědné vzdělávací programy. Absolutně jakékoli fyzické cvičení, zejména síla, by mělo být postaveno na základě kardio tréninku. Jinak nadměrná fyzická námaha na nepřipravené srdce způsobí myokardiální dystrofii, která povede k předčasné smrti..

  Systém srdečního vedení

  Dirigentský systém srdce je skupina speciálních formací sestávajících z nestandardních svalových vláken (dirigujících kardiomyocyty) a sloužících jako mechanismus pro zajištění koordinované práce srdce.

  Impulzní cesta

  Tento systém zajišťuje automatizaci srdce - buzení impulzů narozených v kardiomyocytech bez vnějšího podnětu. Ve zdravém srdci je hlavním zdrojem impulsů sinoatriální (sinusový) uzel. Je vůdcem a blokuje impulsy od všech ostatních kardiostimulátorů. Pokud však dojde k nějaké nemoci, která vede k syndromu nemocných sinusů, převezme její funkce další části srdce. Takže atrioventrikulární uzel (automatický střed druhého řádu) a jeho svazek (AC třetího řádu) se mohou aktivovat, když je sinusový uzel slabý. Existují případy, kdy sekundární uzly zvyšují svůj vlastní automatismus a během normální činnosti sinusového uzlu.

  Sínusový uzel je umístěn v horní zadní stěně pravé síně v bezprostřední blízkosti úst nadřazené vena cava. Tento uzel iniciuje pulzy s frekvencí přibližně 80-100krát za minutu..

  Atrioventrikulární uzel (AV) je umístěn v pravém dolním atriu v atrioventrikulárním septu. Toto septum zabraňuje šíření impulsu přímo do komor, obchází AV uzel. Pokud je sinusový uzel oslaben, pak atrioventrikulární uzel převezme jeho funkci a začne přenášet impulsy do srdečního svalu s frekvencí 40–60 tepů za minutu.

  Dále atrioventrikulární uzel přechází do svazku His (atrioventrikulární svazek je rozdělen na dvě nohy). Pravá noha spěchá do pravé komory. Levá noha je rozdělena na dvě další poloviny.

  Situace s větví levého svazku není zcela pochopena. Předpokládá se, že levá noha s vlákny přední větve spěchá k přední a boční stěně levé komory a zadní větvička dodává vlákna zadní stěně levé komory a spodní části laterální stěny.

  V případě slabosti sinusového uzlu a blokády atrioventrikulárního uzlu je jeho svazek schopen vytvářet impulsy rychlostí 30-40 za minutu.

  Vodivý systém se prohlubuje a dále rozvětvuje do menších větví, které se nakonec promění v Purkinje vlákna, která pronikají celým myokardem a slouží jako přenosový mechanismus pro kontrakci komorových svalů. Vlákna Purkinje jsou schopna iniciovat pulzy s frekvencí 15-20 za minutu.

  Mimořádně trénovaní sportovci mohou mít normální klidovou srdeční frekvenci až na nejnižší zaznamenanou srdeční frekvenci pouhých 28 tepů za minutu! Pro průměrného člověka však může být srdeční frekvence nižší než 50 tepů za minutu známkou bradykardie, i když je velmi aktivní. Pokud máte tak nízkou srdeční frekvenci, měli byste být vyšetřeni kardiologem.

  Tlukot srdce

  Srdeční frekvence novorozence může být kolem 120 tepů za minutu. S růstem se puls obyčejného člověka stabilizuje v rozmezí 60 až 100 tepů za minutu. Dobře trénovaní sportovci (mluvíme o lidech s dobře vyškoleným kardiovaskulárním a dýchacím systémem) mají srdeční frekvenci 40 až 100 tepů za minutu.

  Rytmus srdce je řízen nervovým systémem - sympatikum zvyšuje kontrakce a parasympatikum oslabuje.

  Srdeční aktivita do jisté míry závisí na obsahu iontů vápníku a draslíku v krvi. K regulaci srdečního rytmu také přispívají další biologicky aktivní látky. Naše srdce může začít bít rychleji pod vlivem endorfinů a hormonů uvolněných při poslechu vaší oblíbené hudby nebo líbání.

  Kromě toho je endokrinní systém schopen výrazně ovlivnit srdeční frekvenci - jak frekvenci kontrakcí, tak jejich sílu. Například uvolňování nadledvin známým adrenalinem způsobuje zvýšení srdeční frekvence. Opačným hormonem je acetylcholin..

  Srdeční tóny

  Jednou z nejjednodušších metod pro diagnostiku srdečních chorob je poslech hrudníku pomocí stetoskopu (auskultace).

  Ve zdravém srdci se standardní auskultací jsou slyšet pouze dva zvuky srdce - nazývají se S1 a S2:

  • S1 - zvuk slyšitelný, když jsou atrioventrikulární (mitrální a tricuspidální) ventily uzavřeny během systoly (kontrakce) komor.
  • S2 - zvuk uslyšený, když se semilunární (aortální a plicní) chlopně uzavírají během diastoly (relaxace) komor.

  Každý zvuk má dvě složky, ale pro lidské ucho se sloučí do jednoho kvůli velmi malému časovému intervalu mezi nimi. Pokud jsou za normálních podmínek auskultace slyšet další tóny, může to znamenat nějaký druh onemocnění kardiovaskulárního systému..

  Někdy mohou být v srdci slyšet další neobvyklé zvuky zvané srdeční šelesty. Přítomnost šelestů zpravidla naznačuje nějaký druh patologie srdce. Například šelest může způsobit, že se krev vrací v opačném směru (regurgitace) v důsledku poruchy nebo poškození ventilu. Hluk však není vždy příznakem nemoci. K objasnění důvodů výskytu dalších zvuků v srdci je třeba provést echokardiografii (ultrazvuk srdce).

  Srdeční choroba

  Není divu, že počet kardiovaskulárních chorob na světě roste. Srdce je složitý orgán, který ve skutečnosti spočívá (pokud ho můžete nazvat klidem) pouze v intervalech mezi tepem srdce. Jakýkoli složitý a neustále fungující mechanismus sám o sobě vyžaduje nejpečlivější přístup a soustavnou prevenci.

  Jen si představte, co strašlivé břemeno dopadá na srdce vzhledem k našemu životnímu stylu a nekvalitní bohaté výživě. Zajímavé je, že úmrtí na kardiovaskulární onemocnění jsou také v zemích s vysokými příjmy poměrně vysoké..

  Obrovské množství potravy spotřebované obyvatelstvem bohatých zemí a nekonečné hledání peněz, stejně jako stres s tím spojený, ničí naše srdce. Dalším důvodem šíření kardiovaskulárních chorob je fyzická nečinnost - katastroficky nízká fyzická aktivita, která ničí celé tělo. Nebo naopak negramotná vášeň pro těžké fyzické cvičení, která se často objevuje na pozadí srdečních chorob, jejichž přítomnost lidé ani při podezření na zdraví nezvládnou ani nezvládnou zemřít..

  Životní styl a zdraví srdce

  Hlavními faktory, které zvyšují riziko vzniku kardiovaskulárních chorob, jsou:

  • Obezita.
  • Vysoký krevní tlak.
  • Zvýšený cholesterol v krvi.
  • Fyzická nečinnost nebo nadměrné cvičení.
  • Bohaté jídlo nízké kvality.
  • Potlačený emoční stav a stres.

  Čtěte tento skvělý článek jako zlom ve vašem životě - ukončete špatné návyky a změňte svůj životní styl.

  Která strana je srdcem člověka?

  Seneca jednou řekla: „Vládnout sobě je nejvyšší moc“.

  Srdce buší v okamžiku nebezpečí a útěku, rachot v hlavě v okamžiku vyznání lásky - nechápete, která strana srdce je, jde to na paty. Takto je uspořádáno lidské tělo a psychika, a to ve většině zbytečných okamžicích, které si fyziologie připomíná.

  Mnoho lidí sní o tom, jak zvládat své emoce, protože chvění v kolenou, v rukou, zmatek slov ve chvílích vzrušení může zničit veřejný projev a hněv, který se najednou přehnal, může zničit sny o šťastné budoucnosti, zničit celý život.

  Srdce je citlivé na události, které se dějí kolem. Jednoho dne se to zastaví.

  Trochu o jeho hodnotě

  Genetický program, druhové charakteristiky určují, kde se nachází lidské srdce. Ženy i muži mají stejné umístění. To je snadné najít klepáním. Může se zdát, že srdce je nalevo. To však není úplně pravda. Při bližším zkoumání se ukáže, že umístění srdce uvnitř hrudníku neodpovídá pocitům. Nachází se téměř uprostřed, uprostřed hrudníku.

  Srdce je velmi důležitý orgán. Stejně jako mozek uvnitř lebky potřebuje další ochranu před inertními tkáněmi. Srdce se nachází v hrudi, za žebra. Pro člověka je výhodnější chránit žaludek před poškozením. Břišní dutina obsahuje orgány, jako je tlusté a tenké střevo..

  Ale plíce, játra, žlučník, žaludek jsou chráněny rámem žeber. V plicích, játrech a srdečním svalu je více kapilár než ve střevech, žlučníku, žaludku a v případě zranění je pravděpodobnost vnitřního krvácení, které samo o sobě nezastaví, mnohem vyšší..

  Současně je v žaludku neustále přítomna kyselina a žluč je v žlučníku. Pokud se v důsledku traumatu dostanou do vnitřní dutiny nebo do jiných orgánů, zvyšuje se množství poškození. Schopnost regenerace s malým poškozením těla závisí na zde umístěných orgánech, jejich integritě. Proto také potřebují další ochranu. Srdce se nachází tak ne náhodou.

  Jeho hlavní funkce:

  1. zajišťuje neustálý krevní oběh v malém a velkém kruhu krevního oběhu;
  2. řídí rychlost průtoku krve;
  3. saturuje krev kyslíkem.

  Mozek řídí jeho práci, ale srdce samotné může vytvořit impuls, práci, ne poslouchat příkazy mozku. Pouze díky této funkci, zvané automatismus, je možné udržovat kontinuální krevní oběh.

  Mozek nemůže zastavit práci tohoto orgánu. Nebezpečí zastavení se projeví pouze v případě poškození žeber. Přestože jsou známy případy zástavy srdečního svalu v důsledku rezonance vznikající nárazem a vibracemi žeber, aniž by došlo k jejich poškození. Rytmus je v tomto případě porušen a smrt je možná. Horní končetiny mohou snížit nebezpečí v nebezpečné situaci.

  Individuální pozice

  Vnitřní orgány každé osoby jsou umístěny trochu jinak. Dokonce i v lůně jsou patrné jednotlivé rysy formování vnitřních orgánů a odchylky od programu lidského druhu, anomálie, porušování.

  Anatomie byla zpočátku studována v praxi. Nebyl tam žádný ultrazvuk. Vědecké informace jsou zobecněná data o realitě, získaná pozorováním a experimentem. Genetický program pro formování organismu určuje, jak nestandardní nebo standardní bude, a odhaluje se jako statistická dominance.

  Pokud je ve většině případů srdce u zástupců druhu napravo, mělo by to být tam..

  Obecně uznávaným standardem pro umístění srdečního svalu pro jednu osobu je jedna třetina ležící na pravé straně hrudníku a dvě třetiny na levé straně. Toto místo není náhoda.

  Racionalita přírody nikdy nepřestane ohromovat. Je ve středu, díky spojení žeber, vytvoření pevné desky, že kost je silnější a silnější. Anatomicky je toto umístění správnější - umožňuje maximální ochranu srdečního svalu před možným nebezpečím.

  Pro některé však může být umístěn přísněji do středu s minimálním posunem, což se nepovažuje za patologii. Koncept normy je poněkud neurčitý, nejasný. Kritériem pro hodnocení je míra vlivu odchylky od standardů na hlavní funkce samotného orgánu a dalších orgánů, orgánových systémů.

  Anomálie - nebezpečné a nebezpečné

  Není nic špatného na tom, že v jednom člověku je tento orgán přemístěn doleva, zatímco v jiném je ve středu..

  Horší je, pokud je posunut doprava. Poloha srdce a dalších orgánů v hrudi ovlivňuje jejich funkci.

  Dextrocardia - tzv. Anomálie s posunem doprava. Hmotnost levé komory vždy převyšuje hmotnost pravé. Proto je srdeční tep slyšet na levé straně - je zde silnější. U člověka s dextrocardií se zdálo, že se srdce odrazilo v zrcadle.

  Existuje také taková anomálie, jako je transpozice všech orgánů - všechny nejsou na svém právoplatném místě..

  Můžete zaměnit levou a pravou stranu těla. Lidé s transplantací orgánů se cítí skvěle a jsou v dobrém zdravotním stavu. Ale v případě anomálie, kdy je přemístěno pouze srdce, je pravděpodobné porušení, i když to nemusí nutně nastat. Srdce umístěné takhle nemusí mít prostor pro normální fungování.

  Proto by mělo být umístění srdce v lidském těle vystředěno s odsazením doleva. Na které straně jsou umístěny a všechny ostatní orgány, na tom záleží. To však lze zkontrolovat pouze pomocí speciálního vybavení. S největší pravděpodobností se jedná o iluzi - pocit, že je na levé straně.

  Umístění nejdůležitějšího orgánu: která strana lidského srdce

  Ten, kdo říká, že srdce je na levé straně, nebude zcela v pořádku. Někdy je svalnatý orgán umístěn v pravé oblasti hrudníku. Nejen lékaři jsou však povinni vědět, kde se tento orgán obvykle nachází. Každý jednotlivec by si měl být vědom svých anatomických rysů....

  Struktura orgánů

  Srdce je jedním z hlavních lidských orgánů. Vyživuje všechny tkáně a buňky kyslíkem a esenciálními látkami a pomáhá tak transportovat krev do těla. Bije asi stotisíckrát denně a za 60 sekund pumpuje z 5 na 30 litrů krve.

  Než budete vědět, kde je orgán, měli byste se seznámit s jeho strukturou. Vypadá to jako pytel svalů, který připomíná zploštělý kužel. Svalová soustava má dva povrchy - dolní bránici, přední stranu sternocostalu, dvě hrany - levou a pravou, stejně jako vrchol a základnu. Jeho levý okraj je obvykle zaoblený a pravý je ostřejší. Ale kde je horní a dolní část srdce?

  Pohyblivý vrchol srdce je tvořen levou komorou. V dospělosti se nachází v levém pátém mezikontálním prostoru, u dětí mladších než jeden rok - ve čtvrtém intervalu, na straně 1 cm od středové klavikulární linie.

  Pevná základna je vodorovná čára, která vede podél nadřazené chrupavky třetích žeber. Chcete-li představovat přesnější umístění, měli byste se podívat na anatomické referenční knihy, které odrážejí, mezi kterými žebry jsou hranice srdce.

  Palpací můžete určit pulsaci, třes, srdeční a apikální třes. Odborníci určují pravý okraj srdce pohybem prstů mezi žebry čtvrté mezery.

  Co určuje umístění a velikost

  Umístění svalového vaku závisí na následujících faktorech:

  • věková kategorie,
  • lidské pohlaví,
  • velikost hrudníku,
  • anatomické rysy,
  • stupeň plnosti žaludku,
  • fáze srdečního cyklu.

  Poloha srdce a jeho umístění v hrudi se mění s držením těla a dýcháním. Pokud člověk stojí, jeho srdeční sval bude umístěn níže než v ležící poloze. V závislosti na struktuře těla může být orgán umístěn do hrudníku různými způsoby:

  Pozornost! Velikost srdce se u každého jednotlivce liší. Předpokládá se, že svalový orgán má stejnou velikost jako pěst odpovídající osoby.

  Ne každý dospělý dokáže zjistit, zda jsou svalové orgány mezi muži a ženami odlišné. Ve skutečnosti jsou podobné u obou pohlaví, ale nejsou stejné. Kde se nachází srdce zdravé ženy, nachází se také u muže. Tvar a velikost se však mohou lišit.

  Mužské hormony způsobují zvětšení tepen, zatímco ženské hormony je zmenšují. Srdce ženy je proto menší než mužské. Mezi spravedlivějším sexem nejčastěji zaujímá horizontální polohu.

  Obvyklé uspořádání orgánu

  Několik orgánů se nachází v hrudní dutině a tvoří komplex zvaný mediastinum. Srdce a jeho cévy zabírají jeho střední část a hranici na průdušnici, lymfatických cévách, plících a brzlíku. Je oddělena od vnitřních orgánů perikardiálním vakem..

  Svalová váčka u normální osoby je umístěna v horní části těla, vystředěna z hrudníku. Mírně se odchyluje doleva. Asi dvě třetiny jeho šířky jsou umístěny vlevo od středové linie těla. Pokud je srdce umístěno přesně ve středu, nepovažuje se to za patologii..

  Toto uspořádání srdce vám umožňuje maximální ochranu před potenciálními hrozbami. Ve skutečnosti, ve středu, kde jsou spojena žebra, je vytvořena pevná deska ve formě silné kosti.

  Abychom viděli, která strana srdce člověka je, bude to možné pouze chirurgickým zákrokem. Můžete však nezávisle cítit její třes. Chcete-li to provést, dejte dlaň mírně doleva od středu hrudní kosti. V tomto případě by měly být prsty ve třetím mezikontálním prostoru. Při zavření srdečních chlopní dojde k slyšitelnému klepání.

  Proč to potřebujete vědět

  Jen málo lidí přemýšlí o tom, zda se stane, že srdce je na pravé straně hrudi, jaké orgány jsou obklopeny. Znalosti v oblasti anatomie však pomáhají rozpoznat příznaky bolestivých stavů. Je velmi snadné zaměnit neurologickou bolest, která se projevuje vlevo za hrudní kost, s nepohodlím přímo v srdci..

  Analýza výšky, postavy a tvaru pomůže určit polohu srdce u konkrétní osoby. To hraje velkou roli v přímé masáži..

  Problémy s nalezením srdce se obvykle vyskytují u dětí a dospívajících, kteří si pletou levou a pravou stranu. Je nutné vysvětlit dítěti v dětství, kde se nachází jeho srdce, a naučit ho určovat pravou stranu.

  Důležité! Odborníci doporučují spaní na levé straně ke zlepšení krevního oběhu a uvolnění napětí ve svalovém vaku. To platí pro zdravé lidi, bez ohledu na to, na které straně je srdce. A těm, kteří utrpěli infarkt myokardu, trpí vážnými patologiemi kardiovaskulárního systému, se doporučuje odpočívat na opačné straně.

  Možné anomálie

  Je považováno za normální mít srdce osoby v oblasti levé hrudi. Lékaři jsou si však vědomi případů neobvyklého umístění, kdy je srdce vytvořeno na pravé straně. Tyto anatomické rysy se navíc nijak neukázaly a byly diagnostikovány při náhodném vyšetření. Lidé, kteří mají podobné anomálie, se nazývají zrcadlová zrcadla.

  Levá srdeční komora u normální osoby je těžší než pravá srdeční komora, takže srdeční tep je slyšet jasněji na levé straně. Naopak v zrcadlech může být klepání cítit na pravé straně..

  Pokud je srdce na pravé straně, co se nazývá tato abnormalita? Vrozená patologie, ve které se většina orgánů nachází na pravé straně hrudi, se nazývá dextrocardia. Existují následující typy patologie s posunem doprava:

  1. Jednoduchý. Zrcadlo se pouze srdce.
  2. Se zrcadleným uspořádáním. Některé orgány dýchacího a trávicího systému jsou zrcadleny.
  3. S plnou transpozicí. Všechny orgány jsou zrcadleny.

  V lůně může začít neobvyklá tvorba svalového vaku. Příčiny těchto patologií jsou genetická predispozice, dopad nepříznivých faktorů během těhotenství matky a špatná ekologie. Navíc zrcadlo může mít naprosto normální děti, jejich orgány budou správně umístěny.

  Průměrně je u této funkce deset tisíc lidí. Anatomická struktura ho nijak neobtěžuje a neovlivňuje způsob a kvalitu života, jeho trvání. Hlavní věc je absence patologických stavů, jako je abnormální vývoj krevních cév, septa a chlopní.

  Asi 20% lidí s dextrocardií trpí srdečními a respiračními chorobami. Pokud jsou vyvinuty všechny anatomické části těla a nejsou zde žádné vážné zdravotní problémy, není nutná zvláštní péče a léčba. Vrácení orgánů na místo s chirurgickým zákrokem není nutné.

  Ve velmi vzácných případech se srdce nachází v břišní dutině, v krku. Tato anomálie se nazývá ektopie. Zbytek orgánů může být na svém místě nebo přemístěn. Proto je v případě nouze důležité znát přesnou polohu srdce u konkrétní osoby..

  Kde jsou orgány u lidí?

  Anatomie lidského těla

  Výstup

  Poloha srdce tedy závisí na strukturálních vlastnostech lidského těla, na hranicích umístění jiných orgánů. Stává se tak, že srdce je umístěno vlevo, ve středu a někdy vpravo od střední linie hrudníku. Je důležité podrobit se odborným zkouškám a věnovat pozornost vašemu zdraví.

  Kde je lidské srdce: která strana je na hrudi, je to normální a možné odchylky

  Správná fyziologická poloha srdce u lidí naznačuje, že je asymetricky v hrudníku, mírně vlevo od středu..

  Toto je běžný výpočet, který používají teoretici i praktici v rámci echokardiografie (ultrazvuku) nebo diagnostiky MRI..

  Poloha srdce v hrudi a jeho okraje

  Ve skutečnosti existuje mnoho odchylek od popsané normy. Není možné přesně říci, jak by měl být orgán umístěn, v jakém úhlu.

  Existuje mnoho možností, protože všechny myšlenky týkající se standardu jsou v evropské a americké lékařské praxi považovány za zastaralé..

  Srdce osoby je obvykle na levé straně v dolní části hrudníku, shora dolů a základna nahoru.

  Podélná osa svalového orgánu je nasměrována zprava doleva pod úhlem 40-45 stupňů vzhledem k ose těla.

  V závislosti na velikosti orgánu, individuálních charakteristikách, pohlaví, vrozených fyziologických momentech mohou z tohoto pravidla dojít k drobným změnám, které se nepovažují za patologii.

  Můžeme tedy mluvit pouze o podmíněném standardu, ale ne o standardu.

  Lokální anomálie

  V typických klinických případech, z nichž velká většina je srdce na levé straně. Ale pokud tomu tak není, jsou známy alespoň dva státy.

  Dextrokardie

  Extrémně vzácné. Je to vrozená anomálie. Podstatou odchylky (nepovažuje se za nemoc v plném smyslu slova) je opak, zrcadlové umístění srdce.

  U pacientů s podobnou poruchou vpravo je normální nalevo. Další možnosti týkající se lokalizace dalších orgánů jsou možné.

  S izolovanou dextrocardií zůstávají nepárové orgány na svém místě. Pouze srdce se pohybuje. Při systémové, komplexní transpozici je pozorováno. Všechny orgány se zrcadlily opačným směrem.

  Tato odchylka zpravidla nepůsobí pacientovi nepohodlí. To je normální a fyziologické v 85–90% případů. Bohužel ve zbývajících 10–15% situací se vyskytují výrazné problémy..

  Obvykle se jedná o vrozené vady srdečních struktur, které vyžadují chirurgickou péči..

  Pokud takový není, je odhalen typický klinický obraz fyzické a mentální retardace ve vývoji..

  Možné příznaky zahrnují:

  • Nedostatek přibývání na váze v raných fázích života.
  • Ospalost. Dítě není dostatečně aktivní, má malý zájem o svět kolem sebe. Téměř neplaká a není rozmarná ani v přítomnosti nepříjemného faktoru.
  • Bledost kůže.
  • Cyanóza (psaní) nasolabiálního trojúhelníku, hřebíky, končetiny, sliznice (změna je zvlášť jasně patrná na příkladu dásní).

  Jak stárnou, objevují se známky zpoždění fyzického, mentálního vývoje nebo obojí najednou.

  • Zpomalené myšlení. Infantilismus, nedostatečná rychlost růstu.
  • Problémy s asimilací informace, její reprodukce. Problémy se proto nutně vyskytují ve škole..
  • Nízká tělesná hmotnost. Bolestivá tenkost.
  • Bledá kůže.
  • Dušnost. Nesnášenlivost při cvičení nebo výrazné snížení tolerance k zátěži.
  • Tachykardie, bradykardie. Různé typy arytmií.
  • U dospělých mohou nedostatečně korigované poruchy vést ke snížení potence, libida, neplodnosti.

  Naštěstí jsou nevratné změny relativně vzácné. Organické defekty a funkční poruchy je možné odstranit obvykle chirurgickými metodami.

  Poté je předepsán průběh léčení s použitím kardioprotektorů, pokud je to nutné, antihypertenziva, antiarytmika v krátkých dávkách.

  Dextrokardii není těžké identifikovat. Poloha srdce je levostranná. Již při naslouchání, auskultaci, nemluvě o echokardiografii, je skutečnost transpozice zřejmá.

  Dále musíte zjistit, zda existují patologické změny ve tkáních, srdečních strukturách, funkčních poruchách.

  Ve velké většině případů nejsou žádné zdravotní problémy. Člověk roste a vyvíjí se v rámci normy, necítí nepohodlí.

  Odchylka v takové situaci se považuje spíše za rys než vrozenou vadu..

  Dextroposition

  Na rozdíl od předchozího stavu k tomu téměř nikdy nedochází u zdravých lidí. Nejde o transpozici orgánů..

  Mluvíme o přemístění srdečních struktur vzhledem k normální anatomické poloze. Taková anomálie také nemůže být vrozená, kromě extrémně vzácných případů..

  Proces zahrnuje srdce a orgán, který způsobil přemístění.

  Příčiny jsou většinou plicní. V souvislosti s abnormální proliferací tkání, změnami v jejich objemu, deformací bránice, nádory, svalovými patologiemi.

  Příznaky jsou vždy přítomny a jsou zcela jasné:

  • Bolest na hrudi neznámého původu. Při významné transpozici jsou nalezeny vpravo, což je způsobeno změnou polohy. Možné odrazené pocity.
  • Arytmie. Podle typu akcelerace srdeční aktivity, snížení frekvence kontrakcí nebo změna intervalu mezi rytmy. Všechny možnosti jsou nebezpečné a mohou způsobit fatální komplikace..
  • Dušnost. Snížená tolerance cvičení. Intenzita symptomu se zvyšuje s progresí základního onemocnění a samotné dextropozice.
  • Bledost kůže. Také dásně, nehtové talíře.
  • Cyanóza nasolabiálního trojúhelníku. Modrá oblast kolem úst.
  • Stavy kolapsů. Jsou relativně vzácné. Předcházení naléhavým zdravotním stavům, jako je mrtvice nebo srdeční infarkt.
  • Nestabilita hladin krevního tlaku. Vzestup nebo pád. Také změňte skoky a meze na několik hodin atd. Na dlouhou dobu.

  Porucha může být diagnostikována pomocí výsledků echokardiografie pomocí ultrazvukových technik. V nejobtížnějších a nejkontroverznějších situacích je také předepsána MRI.

  Pokud existuje podezření na nádorový proces (neoplazie mohou být skryty, nejsou vždy viditelné), se zvýšením kontrastu s přípravky gadolinia.

  Srdce je umístěno nesprávně, přemístěno vzhledem k jiným strukturám, během lisování jsou možné deformace orgánů.

  Léčba je ve většině případů rychlá. Jeho podstata spočívá v obnovení anatomické integrity tkání a normalizaci polohy srdce.

  Jako pomocná látka se používá konzervativní (medikační) technika. Bez léků nebude možné opravit funkční poruchy.

  Dextropozice je velkým nebezpečím pro zdraví a život. Problém není jen v samotné odchylce, ale také v jejím důvodu..

  Následující stav se také týká anomálií a ve většině případů se chová nepředvídatelně, proto vyžaduje pečlivé sledování lékařem.

  Dextroverze

  Podstata poruchy spočívá v obráceném uspořádání srdečních struktur s normální polohou jiných orgánů.

  Vrchol srdce je umístěn v opačném směru, orgán se otáčí na své vlastní ose v opačném směru o 180 stupňů.

  Formálně to také není nemoc. A tzv. Drobná anomálie. Detekováno echokardiografií nebo EKG.

  Prakticky nedává příznaky ani poruchy zdraví. Obvykle také nepředstavuje nebezpečí.

  Konečně

  Lidské srdce je umístěno na levé straně hrudníku. V závislosti na individuálních charakteristikách, nitroděložních vývojových procesech a dalších faktorech je možná změna v normální poloze orgánu. Jeho tvar a další fyzikální vlastnosti.

  Každá taková odchylka je hodnocena samostatně, lékaři musí vycházet z možného nebezpečí změn. Vezměte je pro podmíněně patologický nález a teprve když je prokázán opak, zastavte diagnózu.

  Anatomie a fyziologie lidského srdce

  Naše tělo je složitá struktura, která se skládá z jednotlivých složek (orgánů a systémů), pro jejichž plné fungování je nutná neustálá dodávka potravin a likvidace rozkladných produktů. Tuto práci provádí oběhový systém, který se skládá z centrálního orgánu (srdeční pumpy) a krevních cév v celém těle. Kvůli neustálé práci lidského srdce krev nepřetržitě cirkuluje vaskulárním ložem a poskytuje všem buňkám kyslík a výživu. Živá pumpa našeho těla dělá každý den nejméně sto tisíc kontrakcí. Jak je uspořádáno lidské srdce, jaký je jeho princip fungování, jak dokládají čísla hlavních ukazatelů - tyto otázky jsou zajímavé pro mnoho lidí, kteří nejsou lhostejní ke svému zdraví.

  obecná informace

  Poznatky o struktuře a funkci lidského srdce se postupně hromadily. Začátek kardiologie jako vědy je považován za rok 1628, kdy anglický lékař a přírodní vědec Harvey objevil základní zákony krevního oběhu. V budoucnu byly získány všechny základní informace o anatomii srdce a krevních cév, lidském oběhovém systému, které se stále používají..

  Živý "stroj s trvalým pohybem" je dobře chráněn před poškozením díky své výhodné poloze v lidském těle. Kde je srdce člověka, každé dítě to ví - v prsou vlevo, ale není to úplně pravda. Anatomicky zabírá střední část předního mediastina - jedná se o uzavřený prostor v hrudi mezi plícemi, obklopený žebra a hrudní kost. Dolní část srdce (jeho vrchol) je mírně posunuta doleva, zbytek srdce je ve středu. Ve vzácných případech existuje neobvyklá varianta umístění srdce u osoby s posunem na pravou stranu (dextrocardia), která je často kombinována se zrcadlovým umístěním v těle všech nepárových orgánů (játra, slezina, slinivka břišní atd.).

  O tom, jak lidské srdce vypadá, každý má své vlastní nápady, obvykle se liší od reality. Navenek tento orgán připomíná vajíčko mírně zploštělé nahoře a směřující na dno s velkými nádobami sousedícími ze všech stran. Tvar a velikost se mohou lišit v závislosti na pohlaví, věku, postavě a zdravotním stavu muže nebo ženy.

  Lidé říkají, že velikost srdce může být přibližně určena velikostí vaší vlastní pěst - medicína s tím nehádá. Mnoho lidí má zájem vědět, kolik srdce člověka váží? Tento ukazatel závisí na věku a pohlaví..

  Hmotnost srdce dospělého dosahuje v průměru 300 g, u žen může být o něco nižší než u mužů.

  Existují patologie, ve kterých jsou možné odchylky této hodnoty, například s proliferací myokardu nebo expanzí srdeční komory. U novorozenců má hmotnost přibližně 25 g, nejvýznamnější míry růstu jsou pozorovány během prvních 24 měsíců života a ve věku 14–15 let a po 16 letech dosahují ukazatele hodnoty pro dospělé. Poměr hmotnosti srdce dospělého k celkové tělesné hmotnosti u mužů je 1: 170, u žen 1: 180.

  Anatomické a fyziologické rysy

  Abychom pochopili strukturu lidského srdce, nejprve se na to podívejme zvnějšku. Vidíme dutý svalový orgán ve tvaru kužele, ke kterému se větve velkých cév lidského oběhového systému přibližují ze všech stran, jako jsou trubice nebo hadice, k pumpě. Toto je živé čerpadlo našeho těla, skládající se z několika funkčních sekcí (komor), oddělených přepážkami a ventily. Kolik komor je v srdci člověka - ví každý student osmé třídy. Pro ty, kteří vynechali biologické třídy, zopakujme - jsou čtyři (2 na každé straně). Jaké jsou tyto srdeční komory a jaká je jejich role v oběhovém systému:

  1. Dutina pravé síně přijímá dvě duté žíly (dolní a horní), nesoucí krev bez kyslíku odebranou z celého těla, která poté vstupuje do dolní části (pravá komora) a obchází trikuspidální (nebo trikuspidální) srdeční chlopně. Její ventily se otevírají pouze při stlačování pravé síně, poté se znovu zavírají, což zabraňuje průtoku krve zpětným směrem.
  2. Pravá srdeční komora pumpuje krev do společného plicního kmene, který se pak dělí na dvě tepny, které přenášejí krev bez kyslíku do obou plic. V lidském těle jsou to jediné tepny, kterými prochází žilní, a nikoli arteriální, krevní hmota. Proces okysličování krve probíhá v plicích, po kterém je dodáván do levé síně dvěma plicními žilami (opět zajímavá výjimka - žíly nesou krev bohatou na kyslík).
  3. V dutině levé síně jsou plicní žíly, které sem dodávají arteriální krev, která je pak pumpována do levé komory skrz lístky mitrální chlopně. V srdci zdravého člověka se tento ventil otevírá pouze ve směru přímého průtoku krve. V některých případech se mohou jeho chlopně ohnout opačným směrem a nechat část krve proudit z komory zpět do předsíní (jedná se o výhřez mitrální chlopně).
  4. Levá komora hraje hlavní roli, pumpuje krev z plicního (malého) kruhu krevního oběhu do velkého kruhu prostřednictvím aorty (nejsilnější cévy lidského oběhového systému) a jejích četných větví. K uvolnění krve aortální chlopní dochází během systolické komprese levé komory, během diastolické relaxace vstupuje další část z levé síně do dutiny této komory.

  Vnitřní struktura

  Srdeční stěna se skládá z několika vrstev, představovaných různými tkáněmi. Pokud mentálně nakreslíte jeho průřez, můžete zvýraznit:

  • vnitřní část (endokardium) - tenká vrstva epitelových buněk;
  • střední část (myokard) - silná svalová vrstva, která svými kontrakcemi poskytuje hlavní čerpací funkci lidského srdce;
  • vnější vrstva - skládá se ze dvou listů, vnitřní se nazývá viscerální perikard nebo epikard, a vnější vláknitá vrstva se nazývá parietální perikard. Mezi těmito dvěma listy je dutina se serózní tekutinou, která slouží ke snížení tření během tlukotu srdce..

  Pokud uvažujeme podrobněji vnitřní strukturu srdce, pak stojí za zmínku několik zajímavých formací:

  • akordy (vlákna šlachy) - jejich úlohou je připevnit lidské srdeční chlopně k papilárním svalům na vnitřních stěnách komor, tyto svaly se stahují během systoly a zabraňují retrográdnímu průtoku krve z komory do atria;
  • srdeční svaly - trabekulární a hřebenové útvary ve stěnách srdečních komor;
  • interventrikulární a interatriální septum.

  Ve střední části mezipatrového septa zůstává oválné okno někdy otevřené (funguje pouze u plodu v děloze, když není žádná plicní cirkulace). Tento defekt je považován za menší vývojovou anomálii, neinterferuje s normálním životem, na rozdíl od vrozených malformací síňového nebo interventrikulárního septa, u kterých je normální krevní oběh významně narušen. Jaká krev vyplňuje pravou polovinu lidského srdce (žilní), během systoly se dostane do levé strany a obráceně. V důsledku toho se zvyšuje zatížení některých oddělení, což v průběhu času vede k rozvoji srdečního selhání. Krevní zásobení myokardu je prováděno dvěma srdečními tepnami srdce, které jsou rozděleny do četných větví, které tvoří koronární vaskulaturu. Jakékoli porušení průchodnosti těchto cév vede k ischemii (hladovění kyslíku ve svalu), až k nekróze tkáně (srdeční infarkt).

  Indikátory srdeční činnosti

  Pokud všechna oddělení pracují vyváženým způsobem, není narušena kontraktilita myokardu a srdeční cévy jsou dobře propustné, pak člověk necítí jeho bití. Zatímco jsme mladí, zdraví a aktivní, nemyslíme na to, jak funguje lidské srdce. Jakmile se však objeví bolesti na hrudi, dušnost nebo přerušení, práce srdce se okamžitě projeví. Jaké indikátory musí každý znát:

  1. Hodnota srdeční frekvence (HR) - od 60 do 90 tepů za minutu by srdce mělo u dospělého bít v klidu, pokud bije více než 100krát - jedná se o tachykardii, méně než 60 - bradykardii.
  2. Zdvihový objem srdce (systolický objem nebo CO) je objem krve, který se uvolňuje do lidského oběhového systému v důsledku jedné kontrakce levé komory, obvykle 60-90 ml v klidu. Čím vyšší je tato hodnota, tím nižší srdeční frekvence a větší vytrvalost těla během cvičení. Tento ukazatel je obzvláště důležitý pro profesionální sportovce..
  3. Index srdečního výdeje (minutový objem krevního oběhu) je definován jako CO vynásobené srdeční frekvencí. Jeho hodnota závisí na mnoha faktorech, včetně úrovně fyzické zdatnosti, polohy těla, okolní teploty atd. Norma v klidu leží u mužů 4-5,5 litrů za minutu, u žen je o 1 litr za minutu méně.

  Člověk má jedinečný orgán, díky kterému žije, pracuje, miluje. Péče o srdce je o to cennější, že začíná studiem vlastností jeho struktury a funkce. Ve skutečnosti srdeční motor není tak věčný, mnoho faktorů negativně ovlivňuje jeho práci, z nichž některé je člověk schopen ovládat, jiné lze zcela vyloučit, aby se zajistil dlouhý a plný život..